Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temadur SC-F 50

Kahekomponentne kiiresti kuivav roostevastaseid pigmente sisaldav poolmatt polüuretaanvärv. Sobib eriti hästi erinevatele masinatele ja seadmetele.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
5,3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15,4
m2/l

Sisaldab korrosioonivastaseid pigmente

Temadur SC-F 50 is a fast-drying polyurethane paint. Due to active anti-corrosive pigments it can be used as a single-coat paint.

Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja kulumisele

Sobib hästi pinnavärviks epoksüüd- ja polüuretaansüsteemides, mis peavad vastu pidama ilmastiku ja kemikaalide mõjudele.

Säilitab hästi läiget ja värvitooni

Tänu epoksüüdvaigule säilitab Temadur SC 50 hästi läiget ja värvitooni. Värv moodustab vastupidava, lihtsalt puhastatava ja kriidistumatu pinna.


Temadur SC-F 50 värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
11.09.2013

Temadur SC-F 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv

 
Temadur_SC-F_50
TÜÜP Kahekomponentne kiiresti kuivav roostevastaseid pigmente sisaldav poolmatt akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib eriti hästi ühekihivärviks põllumajandusmasinatele ning muudele masinatele ja seadmetele. Sobib ka pinnavärviks epoksüüd/polüuretaansüsteemides, mis peavad vastu pidama ilmastiku ja kemikaalide mõjudele, näiteks hoiumahutite välispindadel, armatuuridel jmt teraskonstruktsioonidel.
Kasutusobjektid Põllumajandusmasinad ja ekskavaatorid ning muud masinad ja seadmed. Mahutite välispinnad, armatuurid jmt teraskonstruktsioonid.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus ilmastikule ja kulumisele. Kergesti puhastatav ja talgistumatu pinnavärv hea läike ja värvitooni säilimisega.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused ühe kihi puhul

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80µm

125µm

8,0 m2/l

120µm

190µm

5,3 m2/l

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40µm

65µm

15,4 m2/l

60µm

95µm

10,5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1067
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 491-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7640
Töövahendid Kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) u 1 tund
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

2 h

1½ h

50 min

30 min

Puutekuiv, pärast

8 h

6 h

3 h

2 h

Ülevärvitav, pärast

Ajalimiit puudub.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon. Kui kasutada kõrgemat temperatuuri +50 kuni +100 ºC, toimub aurustumine 5-30 minutiga, sõltuvalt märja värvikihi paksusest ja kasutatavast temperatuurist.
Kuivainesisaldus 63 ± 2 mahu-% ISO 3233)
77 ± 2 massi-%
Erikaal 1.4 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood Värv 491-sari, kõvendi 008 7640

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvalstitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMABOND, TEMACOAT PRIMER ja TEMANYL PVB.
Viimistlemine TEMADUR ja TEMATHANE.
Värvimine Kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine.
kõrgsurve pihustamine: sõltuvalt koostisosade (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja värvitava pinna kujust võib värvi vedeldada 0-15%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 160-200 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Paksu kihi (üle 100 µm kuiva värvi kiht) peale kandmisel kasuta ”märg-märjale”-meetodit.
Lisaõhuga pihustamisel vedelda värvi 10-15% viskoossuseni 20-25 s/DIN4.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it. Hooletu segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast kivistumist ja nõrgestab värvi omadusi.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1067 või 1048.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 330 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 25 mahu-%) on 410 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMADUR SC-F 50 toote ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur SC-F 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
Temadur SC-F 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur SC-F 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!