Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temadur HS 90

Kahekomponentne kõrge kuivainesisaldusega läikiv polüuretaanvärv transpordimasinatele, mahutite välispindadele, teraskonstruktsioonidele, masinatele ja seadmetele.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
10,0
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14,3
m2/l

Võib kanda pinnale "märg-märjale" meetodit kasutamata

Ühtlase ja poorideta pinna saab ka ilma "märg-märjale" meetodit kasutades, mis muudab töötsükli kiiremaks ja seeläbi tootmise efektiivsemaks.

Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja kulumisele

Suure kuivainesisaldusega kahekomponentne värv moodustab ühtlaselt sileda ning kriidistumatu pinna, mis säilitab hästi läiget ja värvitooni.


Temadur HS 90 värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
05.05.2015

Temadur HS 90 - kahekomponentne läikiv polüuretaanvärv

 
Temadur_HS_90
TÜÜP Kahekomponentne kõrge kuivainesisaldusega läikiv polüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib läikivaks pinnavärviks epoksüüdsüsteemides, mis puutuvad kokku ilmastiku ja/või keemiliste mõjudega.
Kasutusobjektid Sobib hästi transpordimasinatele, mahutite välispindadele, teraskonstruktsioonidele, masinatele ja seadmetele.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus ilmastikule ja kulumisele. Vastupidav, kergesti puhastatav ja talgistumatu pinnavärv, millel säilib hästi läige ja värvitoon. Madala LOÜ sisaldusega võrreldes tavapäraste polüuretaanvärvidega.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. Temaspeed-toonimine.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40µm

70µm

14.3 m2/l

60µm

100µm

10.0 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning karedus.
Vedeldi/lahusti 1048
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 67V-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7640
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine või pintsliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1,5 tundi (+23 ºC)
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus  40µm

+5ºC

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Tolmukuiv, pärast

4 tundi

2 tundi

1h20min

30min

Puutekuiv, pärast

20 tundi

10 tundi

2h30min

2 tundi

Ülevärvitav, pärast

Ajapiir puudub.

 

Kuivamist mõjutavad värvikihi paksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 60±2 mahu-%
72±2 massi-%
Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis värvisegu)
Tootekood Värv 67V-series, kõvendi 008 7640.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat GF Primer, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat Primer ja Temadur 20.
Viimistlemine Temadur HS 90 ja Temadur Clear.
Värvimine Kõrgsurve- või õhkpihustamine või pintsliga värvimine. Ühtlase poorideta pinna saamiseks pihusta värvi pinnale õhukese kihina, siis lase lahustitel aurustuda 5-10 min jooksul, peale seda kanna pinnale kogu kiht. Sõltuvalt komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist vedelda värvi 15-20%. Viskoossus peab olema 23-28s DIN4. Kõrgsurve püstoli düüs 0,009"-0,011" ja düüsirõhk 140-180 bar. Pihustusnurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Pintsliga värvides vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta elektrilist mikserit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 363 g/l värvisegu kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 20 mahu-%) on 454 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur HS 90
Temadur HS 90
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur HS 90
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!