Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Temadur Clear

Kahekomponentne täisläikiv polüuretaanlakk, mis sobib polüuretaansüsteemide pinnalakiks.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10,7
m2/l

Suurepärane läike- ja värvitooni püsivus

Temadur Clear moodustab vastupidava ja kriidistumatu lakipinna. Tänu polüuretaanvaigule on lakil väga hea läike- ja värvitooni püsivus.

MED-sertifikaadiga lakk

Temadur Clear lakil on MED-sertifikaat VTT-C-11095-15-14, seega on see aktsepteeritud laevade sisepindade lakina. 

Võib kasutada ka puitpindadel

Spetsiaalse kinnitiga võib Temadur Clear lakki kasutada puitpindadel sisetingimustes, nt metalliktoonides köögikapiustel.


Temadur Clear lakki kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
16.05.2014

Temadur Clear - kahekomponentne akrüülpolüuretaanlakk

 
Temadur Clear
MED
TÜÜP Kahekomponentne täisläikiv polüuretaanlakk, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib teras-, vask-, messing-, alumiinium- ja tsingitud pindadele. Kui kasutada puitpindadel sisetingimustes, siis vt tööjuhendit "Temadur Clear laki pinnale kandmine kõvendiga 0087596".
Kasutusobjektid -

TEHNILINE INFO
Omadused Ilmastiku- ja kulumiskindel täisläikiv polüuretaansüsteemide pinnalakk. Moodustab hästi läiget ja värvitooni säilitava ning kergesti puhastatava, kriidistumatu pinna. Tootel on MED (Marine Equipment Directive) seritifikaat nr. VTT-C-11095-15-14, seega on aktsepteeritud laevade sisepindade töötlemiseks.

Mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks vastavalt EL Direktiivile 1999/13/EC.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Täisläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass MED
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

95 µm

10.7 m2/l


Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka töödeldava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048, 1067 ja 1061
Segamissuhe Lakki 3 mahuosa 005 5600
Kõvendi 1 mahuosa 008 7590
Töövahendid Õhk- või kõrgsurvepihustamine, pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C) 2 tundi viskoossus 25 s
4 tundi viskoossus 16 s
Kuivamisaeg

Kuiva lakikihi paksus 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

40 min

30 min

20 min

10 min

Puutekuiv, pärast

12 h

8 h

4 h

2 h

Üleviimistletav ilma vahelihvita, pärast

4 h - 10 öp

2 h - 6 öp

½ h - 72 h

15 min - 36 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 43 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
48 ± 2 massi-%
Erikaal 1.0 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 005 5600
MED Tunnistus Tikkurila_med_certificate_TemadurClear

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad:
Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Temathane 50 ja Temathane PC 80.
Ülevärvimine Temadur Clear.
Lakkimine Õhk- või kõrgsurvepihustamine, pintsel. Komponentide (laki, kõvendi ja lahusti) temperatuurist sõltuvalt vedelda lakki 15–30% viskoossuseni 14-18 s DIN4. Komponentide kokku segamine ja viskoossuse määramine teha vahetult enne töö algust, et saada parim tulemus. Ühtlase ja valgumatu pinna saamiseks kasuta ”märg-märjale”- meetodit. Esimese õhukese lakikihi järel lase lahustitel aurustuda 2–15 min, seejärel soorita lõplik viimistlus.

Parim meetod laki pealekandmiseks on õhkpihustamine. Kõrgsurvepihustamisel püstoli düüs 0,009"- 0,011", düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt lakitavale konstruktsioonile.

Polüuretaanvärviga värvitud pinna lakkimisel pihusta lakki poolkuivale (10–30 min kuivanud) värvipinnale, vältimaks valgumist. Pintsliga lakkimisel vedelda lakki vastavalt vajadusele.

Lakki võib kanda ka otse puhtale kuivale metallipinnale. Sellisel juhul on soovitatav kanda peale vähemalt kaks lakikihti.
Koostisosade segamine Lakk ja kõvendi sega eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisa lakile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it. Hooletu segamine või vale komponentide segamissuhe põhjustab ebaühtlast kõvenemist ja värvipinna omaduste halvenemist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 510 g/l laki kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 30 mahu-%) on 600 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMADUR CLEAR ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur Clear
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur Clear
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!