Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temadur 90

Kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv, mida kasutatakse laialdaselt epoksüüdsüsteemides pinnavärvina, nt sildadel, masinatel ja seadmetel. 

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
13,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13,7
m2/l

Hea läike ja värvitooni püsivus

Temadur 90 on vastupidav, lihtsasti puhastatav ja kriidistumatu pinnavärv. Tänu polüuretaanvaigule säilitab värvitud pind hästi läiget ja värvitooni.

Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja kulumisele

Temadur 90 on läikiv pinnavärv, mis sobib epoksüüdsüsteemidesse. Värv peab väga hästi vastu ilmastiku mõjudele ja kulutamisele.

Sobib ka puitpindadele

Spetsiaalse kõvendiga võib Temadur 90 värvi kasutada ka puitpindadel sisetingimustes, nt. metalliktooni köögikapiustel.


Temadur 90 värvi kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
09.05.2016

Temadur 90 - kahekomponentne läikiv polüuretaanvärv

 
Temadur_90
TÜÜP Kahekomponentne, läikiv akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Soovitatakse polüuretaan- ja epoksüüdsüsteemidele täisläikivaks pinnavärviks ilmastiku ja keemilise koormuse tingimustes.
Kasutusobjektid Sobib transpordivahendite, mahutite välispindade, teraskonstruktsioonide ning muude masinate ja seadmete värvimiseks. Kasutamiseks puidust sisepindadel vaadake kohta "Värvimine Temadur 90 ja kõvendiga 008 7596". Kõvendi 008 7594 sobib kasutamiseks kuumades ja niisketes tingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea ilmastiku- ja kulumiskindlus. Moodustab vastupidava, hästi läiget ja värvitooni säilitava ning kergesti puhastatava, kriidistumatu pinna.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

 75 µm

13.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048, 1067 ja 1061
Segamissuhe Värv 5 mahuosa 115-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7590 või 008 7594
Töövahendid Kõrgsurve, lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

45 min

30 min

20 min

10 min

Puutekuiv, pärast

12 tundi

8 tundi

4 tundi

2½ tundi

Ülevärvitav, pärast

Ajapiir puudub.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 55 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
68 ± 2 massi-%
Erikaal 1.2 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 115-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temamastic PM 100, Temabond, Temadur 20, Temadur Primer, Temaprime GF ja Fontecryl 10.
Viimistlemine Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurve, lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine. Ühtlase ja valgumatu pinna saavutamiseks kasuta pihustamisel ”märg-märjale”- meetodit. Esimese õhukese värvikihi järel lasta lahustitel aurustuda 5–30 min, seejärel sooritada lõplik viimistlus. Komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist sõltuvalt vedelda värvi 10–22 mahu-%. Viskoossus peab olema 20–25 s DIN 4. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"-0,013", düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Pintsliga värvimisel vedelda värv vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 22 mahu-%) on 495 g/l.
Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMADUR 90 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur 90
Temadur 90
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur 90
 
-


CE
CE logo
EN 1504-2:2004
Adhesion after thermal compatibilityTagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!