Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Temadur 50

Kahekomponentne poolläikiv polüuretaanvärv, mida kasutatakse laialdaselt mahutite välispindade, teraskonstruktsioonide, masinate ja seadmete värvimiseks.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
9,3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l

Hea värvitooni ja läike püsivus

Tänu polüuretaanvaigule on Temadur 50 värvil hea värvitooni ja läike püsivus. See on vastupidav, lihtsasti puhastatav ja kriistumatu pinnavärv.

Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja kulumisele

Temadur 50 on poolläikiv  polüuretaan- ja epoksüüdsüsteemide pinnavärv, millel on väga hea vastupidavus ilmastiku mõjudele ja kulutamisele.

MED-sertifikaadiga värv

Temadur 50 värvil on MED sertifikaat nr VTT-C-11167-15-14 ja seetõttu on see aktsepteeritud laevade sisepindade värvina.


Temadur 50 värvi kasutatakse laialdaselt:TOOTEKIRJELDUS
16.05.2014

Temadur 50 - kahekomponentne poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv

 
Temadur_50
MED
TÜÜP Kahekomponentne poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Soovitatakse polüuretaan- ja epoksüüdsüsteemidele poolläikivaks pinnavärviks ilmastiku ja keemilise koormuse tingimustes.
Kasutusobjektid Sobib transpordivahendite, mahutite välispindade, teraskonstruktsioonide ning muude masinate ja seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Moodustab vastupidava, hästi läiget ja värvitooni säilitava ning kergesti puhastatava, kriidistumatu pinna. Tootel on MED (Marine Equipment Directive) seritifikaat nr. VTT-C-4033-15-09, seega on see aktsepteeritud laevade sisepindade värvina.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

70 µm

14.0 m2/l

60 µm

110 µm

9.3 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048, 1067 ja 1061
Segamissuhe Värv 5 mahuosa 506-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7590
Töövahendid Kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine, pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

45 min

30 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

8 tundi

6 tundi

4 tundi

2½ tundi

Ülevärvitav, pärast

Ajapiir puudub.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 56±2 % mahu-% (ISO 3233)
70±2 % massi-%
Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 506-sari
MED Tunnistus VTT-C-11167-15-14-Temadur 20 ja Temadur 50

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle + 5 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemaldatakse kasutades sobivat meetodit. Kruntvärvi vigastused parandatakse. Arvestada kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temacoat RM 40, Temadur 20 ja Fontecoat EP 50.
Viimistlemine Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurve, lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel ühtlase, poorideta pinna saavutamiseks vedeldatakse värvi viskoossuseni 30–60 sek DIN 4. Ka komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist ja värvimismeetodist sõltuvalt vedeldatakse värvi 10–23 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"-0,015", düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk valitakse vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Pintsliga värvimisel vedeldatakse värv vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Värv ja kõvendi segatakse eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisatakse värvile õiges segamissuhtes ja segatakse hoolikalt. Segamiseks kasutada mehaanilis mikserit. Hooletu segamine või vale komponentide segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast kõvenemist ja värvipinna omadused võivad halveneda.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 23 mahu-%) on 495 g/l.
Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMADUR 50 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur 50
Temadur 50
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur 50
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!