Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Temadur 20

Kahekomponentne, roostevastaseid pigmente sisaldav poolmatt polüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat. Sobib masinate ja seadmete, mahutite välispindade, teraskonstruktsioonide jmt värvimiseks.
 


Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14,2
m2/l

Suurepärane ilmastiku- ja kulumiskindlus

Temadur 20 on polüuretaanvärv, mille on väga hea värvitooni ja läike püsivus. Tänu korrosioonivastastele pigmentidele võib kasutada ka ühekihivärvina.

MED-sertifikaadiga värv

Temadur 20 värvil on MED-sertifikaat nr VTT-C-11167-15-14, seega on see aktsepteeritud laevade sisepindadevärvina.


Temadur 20 värvi kastutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
16.05.2014

Temadur 20 - kahekomponentne poolmatt akrüülpolüuretaanvärv

 
Temadur_20
MED
TÜÜP Kahekomponentne, roostevastaseid pigmente sisaldav poolmatt akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib polüuretaanisüsteemide kruntvärviks ja epoksüüd-süsteemide poolmatiks pinnavärviks ilmastiku ja keemilise koormuse tingimustes. Tänu roostevastaste pigmentide sisaldusele sobib teras-, tsingitud- ja alumiiniumpindadele nn “ühekihivärviks”.
Kasutusobjektid Transpordivahendid, mahutite välispinnad, teraskonstruktsioonid jm masinad ja seadmed.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea ilmastiku- ja kulumiskindlus. Tootel on MED (Marine Equipment Directive) seritifikaat nr. VTT-C-11167-15-14, seega on see aktsepteeritud laevade sisepindadevärvina.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

 70 µm

14.2 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1067
Segamissuhe Värv 5 mahuosa 114-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7590
Töövahendid Kõrgsurve, lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

45 min

30 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

8 h

6 h

4 h

2 h

Ülevärvitav, pärast

Ajapiir puudub.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 57 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
70 ± 2 massi-%
Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)
Tootekood 114-sari
MED Tunnistus VTT-C-11167-15-14-Temadur 20 ja Temadur 50

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Puhasta pinnad õlist, rasvast, sooladest ja mustusest kasutades sobivaimat meetodit. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu. Puhastusmaterjalina kasuta nt kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU-pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindu soovitatakse värvida vedeldatud värviga (25–30%) enne lõplikku kruntimist.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Roostevaba teras: Karesta pinnad lihvides või pritspuhastuse teel. Kasuta mineraalseid abrasiivmaterjale.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temabond ja Fontecoat EP 50.
Viimistlemine Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurve, lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine. Komponentide (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja värvimismeetodist sõltuvalt vedelda värvi 0–20 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.
Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Värv ja kõvendi sega eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisa värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta mehaanilist mikserit. Hooletu segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast kivistumist ja nõrgestab värvi omadusi.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 20 mahu-%) on 490 g/l.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMADUR 20 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur 20
Temadur 20
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur 20
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!