Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temacryl AR 50

Füüsiliselt kuivav, ühekomponentne poolläikiv akrüülpinnavärv, mis sobib sildadele, konveieritele, sadamaseadmetele ja mahutite välispindadele.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Sobib paksukihivärviks

Temacryl AR 50 on ühekomponentne akrüülpinnavärv, mida võib pinnale kanda paksu kihina. Märja kihi paksus võib olla kuni 175 µm.

Võib pinnale kanda madalatel temperatuuridel

Temacryl AR 50 värvi võib pinnale kanda isegi -5 ºC juures. Värvipind talub kuni 80 ºC kuiva kuumust.Temacryl AR 50 värvi kastutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
10.01.2017

Temacryl AR 50 - ühekomponentne akrüülpinnavärv

 
Temacryl AR50
TÜÜP Füüsiliselt kuivav, ühekomponentne poolläikiv akrüülpinnavärv.
SOBIVUS Soovitatakse pindadele mere või tööstuslikus kliimas ja kerge keemilise koormuse tingimustes.
Kasutusobjektid Sillad, kraanad, konveierid, sadamaseadmed ja -rajatised, mahutite välispinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Võib värvida paksude kihtidena. Värvipind talub kuni 80 ºC kuiva kuumust. Võib pinnale kanda ka madalatel temperatuuridel.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. Temaspeed Premium toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

100 µm

10.0 m2/l

70 µm

175 µm

5.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006 ja 1053
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

1½ h

1 h

½ h

Puutekuiv, pärast

4 h

3 h

1 h

Ülevärvitav, pärast

5 h

4 h

3 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 40±2 mahu-% (ISO 3233)
55±2 massi-%
Erikaal 1.1-1.3 kg /l olenevalt värvitoonist
Tootekood 198-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla -5 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 85%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad:
Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMANYL MS PRIMER, TEMAPRIME EE, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 ja TEMAZINC 99.
Viimistlemine TEMACRYL AR 50.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Sega värvi korralikult enne kasutamist.

Kõrgsurvega pihustamise vedelda värvi 0-15%. Kõrgsurvepüstoli düüsi suurus 0,013”–0,019” ja rõhk 120–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda vajadusel värvi.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1006 või 1053.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 540 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk värvis (vedeldatud 15 mahu-%) on 590 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemacryl AR 50
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacryl AR 50
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!