Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temacoat SPA 50

Kahekomponentne modifitseeritud kõvendiga epoksüüdvärv. Kasutatakse peamiselt teraskonstruktsioonidel sise- ja välistingimustes.Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4.5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8.5
m2/l

Hea nakkuvus erinevate pindadega

Sobib teras-, tsink- ja alumiiniumpindadele. Kuivab kiiresti ülevärvitavaks ja käsitletavaks. Sobib ka ühekihivärviks.

Hea vastupidavus mehaanilisele ja keemilisele koormusele

Moodustab mehaanilisele, keemilisele koormusele ja ilmastikumõjudele vastupidava pinna. Sobib väga hästi krunt-, vahe- ja pinnavärviks.


Temacoat SPA 50 värvi kasutatakse:
TOOTEKIRJELDUS
22.10.2009

Temacoat SPA 50 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv

 
Temacoat SPA50
TÜÜP Kahekomponentne modifitseeritud kõvendiga epoksüüdvärv.
SOBIVUS Hea nakkuvus teras-, tsink- ja alumiiniumpindadele. Kasutatakse krunt-, vahe- ja pinnavärvina ilmastikukoormuse tingimustesse ning mehaanilist ja keemilist kulumiskindlust nõudvates kohtades. Sobib ka ühekihivärviks.
Kasutusobjektid Sobib karkasside, torusildade, transportööride jmt värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

115 µm

8.5 m2/l

150 µm

215 µm

4.5 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 158-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 5607
Töövahendid

Kõrgsurvepihusti või pintsliga.

Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 100 µm

0 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

16 h

4 h

2 h

1 h

Puutekuiv, pärast

24 h

10 h

4 h

2 h

Ülevärvitav, min. pärast

24 h

3 h

1 h

½ h

Ülevärvitav, uputuseks,  min. pärast

4 öp

28 h

12 h

6 h

Ülevärvitav polüuretaanvärvidega, min. pärast

1 öp

5 h

2 h

1 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.


Kuivainesisaldus 68 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
81 ± 2 massi-%
Erikaal 1.4 - 1.5 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)
Tootekood 158-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Aluspinna temperatuur peab olema üle 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C, kui on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on omadus välistingimustes kriidistuda ja samuti võib muutuda värvitoon.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teha fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindade puhul võta ühendust Tikkurila tehnilise toega.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasuta mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat SPA Primer, Temazinc 77, Temazinc 88 ja Temazinc 99.
Viimistlemine Temacoat HB 30, Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA 50, Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0 - 10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,015” – 0,021” ja rõhk 120 – 180 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squarrel Mixer’it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 300 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 30 mahu-%) on 420 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMACOAT SPA 50 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacoat SPA 50 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemacoat SPA 50 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!