Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temacoat RM 40

Kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv. Universaalne värv nii sise- kui välistingimustesse, samuti maa- ja veealustele konstruktsioonidele.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5,2
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8,1
m2/l

Sobib ka ühekihivärviks

Temacoat RM 40 võib kasutada teras-, tsingitud ja alumiiniumpindadel krunt- ja pinnavärvina mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes nii sees kui väljas. Sobib kasutamiseks ka ühekihivärvina.


Sobib ka uputustingimusetesse

Väga hea vastupidavus kulutamisele, kemikaalidele ja uputustingimustele.

Tänu CE-märgisele sobib ka betoonile

Temacoat RM 40 sobib ka betoonile, nt betoonsildade konstruktsioonidele ja sel on CE-märgistus.


Temacoat RM 40 värvi kasutatakse laialdaselt:TOOTEKIRJELDUS
26.02.2014

Temacoat RM 40 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv

 
Temacoat RM40
TÜÜP Kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv.
SOBIVUS Võib kasutada krunt- ja pinnavärvina teras-, tsingitud ja alumiiniumpindadel mehaanilise ja/või keemilise koormuse tingimustes ning samuti maa- ja veealuste konstruktsioonide värvimiseks. Sobib ka värvimiseks ühekihi süsteemides. Tänu CE-märgistusele sobib ka betoonpidade värvimiseks. Sobib hoonete teraskonstruktsioonide, torusildade, konveierite, laevakerede jmt värvimiseks.
Kasutusobjektid Sobib hoonete teraskonstruktsioonide, torusildade, konveierite, laevakerede jmt värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Moodustab värvipinna, mis on vastupidav tugeva kulumise, keemilise koormuse ja uputuse tingimustes.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

125 µm

195 µm

5.2 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 161-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 5600 või 008 5605 (kiire)
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine (väiksemad pinnad).
Kasutusaeg ( 23 °C) 8 tundi (23 °C) kõvendiga 008 5600
4 tundi (23 °C) kõvendiga 008 5605
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 100 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

Kõvendiga 008 5600

12 h

7 h

3½ h

1 h

Kõvendiga 008 5605

6 h

4 h

2½ h

45 min

Puutekuiv, pärast

Kõvendiga 008 5600

18 h

12 h

5 h

3 h

Kõvendiga 008 5605

10 h

7 h

4 h

2½ h

Ülevärvitav, min. pärast

Kõvendiga 008 5600

18 h

12 h

4 h

2 h

Kõvendiga 008 5605

10 h

7 h

3 h

1½ h

Ülevärvitav, pinnad uputustingimustesse, min. pärast

Kõvendiga 008 5600

2 päeva

36 h

16 h

8 h

Kõvendiga 008 5605

   1½   päeva

18 h

12 h

6 h

Ülevärvitav polüuretaanvärvidega, min.   pärast

Kõvendiga 008 5600

3 päeva

48 h

24 h

12 h

Kõvendiga 008 5605

1½ päeva

24 h

16 h

8 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 65 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
77 ± 2 massi-%
Erikaal 1.2 - 1.3 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu).
Tootekood 161-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 ºC ja õhu suhteline niiskus olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Värvi temperatuur peab olema +15ºC, et saada nõuetekohane lõpptulemus. Värvimise ja kuivamise ajal peab olema tagatud hea ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on omadus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni.
Eeltöö Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad:
Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad:
Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu. (SaS) Puhastusmaterjalina kasutatakse näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karestatakse pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindade puhul vaata Eeltöö juhiseid.

Alumiiniumpinnad:
Teosta pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad:
Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

Betoonpinnad:
Betoonpind peab olema kuiv ja paigaldatud vähemalt 4 nädalat varem. Betooni suhteline niiskus peab olema alla 97%. Pinna ebatasasused kõrvalda lihvides. Betoonivalus tekkiv tsementliimikiht ning võimalikud õlid ja rasvad eemalda lihvimise või pritspuhastuse teel. Kõik praod, mõrad ja tühemikud täida Temafloor 200 ja peene, kuiva kvartsliiva seguga.

Värvimine: 2–3 korda Temacoat RM 40
Kruntimine Temacoat RM 40, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temabond, Temasil 90, Temazinc 77 ja Temazinc 99.
Viimistlemine Temacoat RM 40, Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine (väiksemad pinnad). Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0-20%. Kõrgsurvepüstoli düüsi suurus 0,015” – 0,021” ja rõhk 120 – 180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt. Pintsliga värvimisel vedelda värv vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it. Hooletu segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast kivistumist ja nõrgestab värvi omadusi.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 330 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 20 mahu-%) on 430 g/l.

Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMACOAT RM 40 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacoat RM 40 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemacoat RM 40 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv
Temacoat RM 40 - kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!