Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temacoat Primer

Kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv. Sobib väga hästi hoonete konstruktsioonide, torusildade, transportööride jm teraskonstruktsioonide ning seadmete värvimiseks.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9,0
m2/l

Suure kuivainesisaldusega epoksüüdkruntvärv

Temacoat Primer on suure kuivainesisaldusega värv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente, nt tsinkfosfaati.


Erinevatele pindadele sobiv epoksüüdvärv

Hea nakkuvus teras-, tsingitud ja alumiiniumpindadega ja võib kasutada nii krunt- kui vahevärvina. Värvi võib kanda pinnale kuni 225 µm paksuse märja kihi.

Saab värvida ka madalatel temperatuuridel

Kõvendiga 008 5613 kuivab Temacoat Primer isegi -5 °C juures.

Norsok-i tunnustus

Värvimissüsteem, kus kasutatakse Temacoat Primer kruntvärvi vahevärvina, on tunnustatud vastavalt NORSOKi standarditele.


Temacoat Primer värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
17.05.2018

Temacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv

 
Temacoat Primer
TÜÜP Kahekomponentne modifitseeritud roostevastaseid pigmente sisaldav epoksüüdvärv.
SOBIVUS Kasutatakse krunt- ja vahevärvina pindadel, mis nõuavad kulumiskindlust ilmastiku-, mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes.
Kasutusobjektid Sobib hoonete karkasside, torusildade, transportööride jm teraskonstruktsioonide ning seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused * Hea nakkuvus teras-, tsingitud ja alumiiniumpindadega. Võimalik peale kanda paksu kihina. Toote kõrge kuivainesisaldus tagab värvisüsteemi pika kasutusea.
* Paksu kihina pinnale kantav kruntvärv värvimissüsteemidele, mida kasutatakse rasketes tingimustes. Värvimissüsteem, kus kasutatakse Temacoat Primer kruntvärvi vahevärvina, on tunnustatud vastavalt NORSOKi standarditele.
* Värvimisprotsessi kiirust saab reguleerida kõvendi valimisega. Värvi saab pinnale kanda ka alla 0 temperatuuridel.
* Kasutatakse krundina ja vahevärvina pindadel, mis peavad taluma ilmastiku-, mehaanilist ja keemilist koormust.
* Pigmenteeritud tsinkfosfaadiga.
Toonid Punakaspruun (TVT 4000) ja hall (TVT 4001 ja TVT 4002).
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

110 µm

9.0 m2/l

160 µm

225 µm

4.5 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 4 mahuosa Temacoat Primer
Kõvendi 1 mahuosa 008 5611

Värv 5 mahuosa Temacoat Primer
Kõvendi 1 mahuosa 008 5613
Töövahendid Kõrgsurvepihusti või pintsel.
Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi (+23 ºC) kõvendiga 008 5611
4 tundi (+23 ºC) kõvendiga 008 5613
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 100µm

-10ºC

-5ºC

0ºC

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Tolmukuiv, pärast

Kõvendi 008 5611

-

-

20h

5h

3h

1½h

Kõvendi 008 5613

16h

10h

6h

4½h

1h

½h

Puutekuiv, pärast

Kõvendi 008 5611

-

-

30h

12h

5h

3h

Kõvendi 008 5613

30h

16h

11h

7h

3h

1½h

Ülevärvitav, min. pärast

Kõvendi 008 5611

-

-

32h

12h

4h

2h

Kõvendi 008 5613

24h

12h

8h

5h

3h

1h

Ülevärvitav polüuretaanvärviga, min. pärast

Kõvendi 008 5611

-

2½ öp

18h

6h

3h

Kõvendi 008 5613

30h

16h

10h

6h

4h

2h

Ülevärvitav ilma karestamata maks. 3 kuud


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 72±2 mahu-% (ISO 3233)
83±2 massi-%
Erikaal u 1.5 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Kõvendiga 008 5611:
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%.
Toodet ei tohi kanda pinnale, kui temperatuur on alla 0 ºC ning on oht, et pinnale võib tekkida jää. Värvimisel ja värvi segamisel peab värvi temperatuur olema üle +15°C. Kinnistes ruumides peab värvimise ja värvi kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.

Kõvendiga 008 5613:
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu ja pinna temperatuur langeda alla -10 ºC. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Hoolitseda, et pinnal ei oleks jääd. Värvimisel ja värvi segamisel peab värvi temperatuur olema üle +15 °C. Kinnistes ruumides peab värvimise ja värvi kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.

NB! Epksüüdpindadel on kalduvus aja jooksul välistingimustes kriidistuda ja värvitoon võib muutuda ja kollastuda. Soovitav on kasutada pinnal polüuretaanlakki, kui on oluline, et säiliks värvitooni esteetiline välimus.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus eeltöötlusastmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teha fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saamiseks.

Tsingitud pinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga. Kuumvaltsitud pindade puhul pöörduda Tikkurila tehnilise eksperdi poole.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77 ja TEMAZINC 99.
Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat 50, Temacoat GPL-S MIO, Temadur 10, Temadur 50, Temadur HS 90, Temadur SC 20, Temadur SC 50, Temadur SC 80, Temadur SC-F 20, Temadur SC-F 50, Temadur SC-F 80, Temathane 50, Temathane 90, Temathane PC 50, Temathane PC 80, Temasilox, Temacryl EA 50.
Värvimine Kõrgsurve pihustiga värvides vedelda vajadusel värvi 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,015”–0,021” ja rõhk 120–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vähene segamine või vale segamissuhe võivad toote omadusi nõrgemaks teha.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 280 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 325 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv
Temacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!