Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temacoat GS 50

Kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüd pinnavärv ja vahekihivärv. Kasutatakse laialdaselt transpordivahendite, teraskonstruktsioonide, konveierite, torusildade jmt teraskonstruktsioonide värvimiseks.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9,5
m2/l

Ökonoomne paksukihivärv

Ökonoomne epoksüüdvärv Temacoat GS 50 on paksukihivärv ja sobib kasutamiseks ühekihivärvina. Kuivab kiiresti ülevärvitavaks ja käsitletavaks.

Lai toonivalik

Pinnavärvina on Temacoat GS 50 saadaval paljudes värvitoonides. Läikiva pinnavärvina sobib eriti hästi väikeste mahutite, põllumajandustehnika, transpordivahendite jm masinate ja seadmete värvimiseks.


Temacoat GS 50 värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
01.03.2010

Temacoat GS 50 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv

 
Temacoat GS50
TÜÜP Kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv – paksukihivärv, sobib ka vahevärviks.
SOBIVUS Kasutatakse pinna- või vahevärvina mehaanilist ja keemilist kulumiskindlust nõudvates epoksüüd- ja polüuretaansüsteemides. Võib kasutada ka otse tsink- ja alumiiniumpindade värvimiseks. Sobib kasutamiseks ka ühekihivärvina.
Kasutusobjektid Sobib transpordivahendite, teraskonstruktsioonide, torusildade, konveierite jt. teraskonstruktsioonide värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Kuivab kiiresti ülevärvitavaks ja käsitluskuivaks.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovituslik värvikihi paksus

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

60 µm

105 µm  

9.5 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 172-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 5600 või 008 5605 (kiire)
Töövahendid Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist.
Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi kõvendiga 008 5600
3 tundi kõvendiga 008 5605
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 70 µm

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

kõvendiga 008 5600

4 h

3 h

1 h

½ h

15 min

kõvendiga  008 5605

3 h

2 h

¾ h

½ h

12 min

Puutekuiv, pärast

kõvendiga  008 5600

22 h

14 h

10 h

4½ h

2½ h

kõvendiga  008 5605

12 h

8 h

6 h

3½ h

2 h

Ülevärvitav epoksüüdvärvidega, min., pärast

kõvendiga  008 5600

30 h

24 h

6 h

2 h

1 h

kõvendiga  008 5605

18 h

14 h

4 h

1½ h

¾ h

Ülevärvitav polüuretaanvärvidega, min., pärast

kõvendiga  008 5600

2 d

36 h

20 h

8 h

4 h

kõvendiga  008 5605

1½ d

24 h

12 h

6 h

3 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.


Eriomadus

Kuivainesisaldus 57 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
71 ± 2 massi-%
Erikaal 1.3 - 1.4 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 172-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema pinna temperatuur vähemalt 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C, kui on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on omadus välistingimustes kriidistuda ja samuti võib muutuda värvitoon.
Eeltöö Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu. Puhastusmaterjalina kasutatakse näiteks kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindu soovitatakse värvida vedeldatud värviga (25 – 25%) enne lõplikku kruntimist.

Alumiiniumpinnad: Teostada pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasuta mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.
Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat HB Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temabond ja Fontecoat EP Primer.
Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 5 - 25%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011” – 0,017” ja rõhk 120 – 160 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt. Õhkpihustamisel vedelda värvi u 25% viskoossuseni 20-30 s DIN4. Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega korralikult läbi. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer-it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 370 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 25 mahu-%) on 498 g/l.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemacoat GS 50 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacoat GS 50 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemacoat GS 50 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv
Temacoat GS 50 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!