Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Temacoat GPL-S Primer

Kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv, mis sisaldab tsinkfosfaati. Kasutatakse sildade, transpordivahendite, terasmastide, konteinerite jm. teraskonstruktsioonide ning –seadmete värvimiseks, et tagada nende pikaajaline kaitse.
 


Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l

Väga hea nakkuvus erinevate pindadega

Temacoat GPL-S Primer kuivab kiiresti ülevärvitavaks. Kasutatakse epoksüüd- ja polüuretaansüsteemide krunt- ja vahekihivärvina teras-, tsink- või alumiiniumpindadel, kus on vaja head vastupidavust mehaanilisele ja keemilisele koormusele. Spetsiaalse kõvendiga võib kasutada ka madalatel temperatuuridel.

MED-sertifikaadiga kruntvärv

Temacoat GPL-S Primer kruntvärvil on MED (Marine Equipment Directive) seritfikaat nr. VTT-C-11166-15-14, seega on see aktsepteeritud laevade sisepindade värvina.

Toonitav kruntvärv on kulusäästlik

Toonitav kruntvärv Temacoat GPL-S Primer sobib erinevat tooni pinnavärvide alla ja hoiab kokku pinnavärvi kuludelt kuna piisab õhukesest pinnavärvi kihist, et saada õige värvitoon. 

Võib kasutada madalatel temperatuuridel

Kõvendi 008 5610 võimaldab kõvenemist isegi -10 °C temperatuuri juures.Temacoat GPL-S Primer kruntvärv on laialdaselt kasutusel:TOOTEKIRJELDUS
25.01.2016

Temacoat GPL-S Primer - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv

 
Temacoat GPL-S Primer
MED
TÜÜP Kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv – paksukihivärv, mis sisaldab tsinkfosfaati.
SOBIVUS Kasutatakse epoksüüd- ja polüuretaansüsteemide krunt- ja vahekihivärvina pindadel, kus on vaja head vastupidavust mehaanilisele ja keemilisele koormusele. Sobib vahevärviks tsinkepoksüüd- ja tsinksilikaatvärvide peale.
Kasutusobjektid Sobib sildade, transpordivahendite, terasmastide, konteinerite jm. teraskonstruktsioonide ning –seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea nakkuvus teras-, tsingitud- ja alumiiniumpindadega. Kuivab kiiresti ülevärvitavaks. Tootel on MED (Marine Equipment Directive) seritfikaat nr. VTT-C-11166-15-14, seega on ta aktsepteeritud laevade sisepindade värvina. Kõvendiga 008 5610 võimaldab kõvenemist isegi -10 °C temperatuuri juures.
Värvikaardid Temaspeed Primers värvikaardi toonid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass MED
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

60 µm

110 µm

9.0 m2/l

100 µm

185 µm

5.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 179-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 5600 või 008 5605 (kiire)

Värv 5 mahuosa 179-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 5610
Töövahendid

Kõrgsurvepihusti või pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi (+23 ºC) kõvendiga 008 5600
2 tundi (+23 ºC) kõvendiga 008 5605

4 tundi (+23 ºC) kõvendiga 008 5610
2 tundi (0 ºC) kõvendiga 008 5610
Kuivamisaeg

Kõvendi 008 5600 või 008 5605

Kuiva kihi paksus 60 μm

0 ºC

+5 ºC

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

Kõvendiga 008 5600

 

4 h

 

2 h

 

1 h

 

½ h

 

15 min

Kõvendiga 008 5605

 

3 h

 

1½ h

 

45 min

 

½ h

 

12 min

Puutekuiv, pärast

Kõvendiga 008 5600

 

16 h

 

8 h

 

4 h

 

2½ h

 

1 h

Kõvendiga 008 5605

 

12 h

 

6 h

 

3 h

 

1½ h

 

½ h

Ülevärvitav epoksüüdvärvidega, min. pärast

Kõvendiga 008 5600

 

16 h

 

6 h

 

4 h

 

2 h

 

45 min

Kõvendiga 008 5605

 

12 h

 

5 h

 

3 h

 

1½ h

 

½ h

Ülevärvitav polüuretaanvärvidega, min. pärast

Kõvendiga 008 5600

 

24 h

 

8 h

 

5 h

 

2 h

 

1 h

Kõvendiga 008 5605

 

16 h

 

6 h

 

4 h

 

1½ h

 

45 min

Ülevärvitav ilma karestamata 6 kuud

Kõvendi 008 5610

Kuiva kihi paksus 60 μm

-10 ºC

-5 ºC

0 ºC

+5 ºC

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

16 h

10 h

4 h

2 h

1 h

½ h

15 min

Puutekuiv, pärast

40 h

30 h

12 h

8 h

3 h

1 ½ h

30 min

Ülevärvitav, min pärast

48 h

36 h

14 h

10 h

4 h

2 h

1 h

Täielikult kõvenenud

28 p

21 p

18 p

6 p

4 p

4 p

3 p

Ülevärvitav ilma karestamata 2 kuud

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 55±2 mahu-% (ISO 3233)
68±2 massi-%.
Erikaal 1.3 - 1.4 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)
Tootekood 179-sari
MED Tunnistus VTT_C_11166_15_14

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Kõvendiga 008 5600 ja 008 5605:
Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle 0 ºC ja õhu suhteline niiskus olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C, kui on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud hea ventilatsioon.

Kõvendiga 008 5610:
Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle -10 ºC. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Hoolitseda, et aluspind oleks jäävaba. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on omadus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni.
Eeltöö Eemalda õlid, rasvad ja soolad sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks teha kerge liivapesu. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU-pesuvahendiga.

Vaata kuumtsingitud pinna ettavalmistuse juhiseid.

Alumiiniumpinnad: Teha pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU-pesuvahendiga.

Roostevaba teras: Pinnad karesta lihvides või pritspihustuse teel. Karestamiseks kasuta mittemetallilisi materjale.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

NB! Kõvendi 008 5610 sobib ainult terasest või krunditud pinnal.
Kruntimine TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99 ja TEMASIL 90.
Viimistlemine TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, FONTECOAT EP 50 ja FONTECOAT EP 80.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0-15%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011”–0,017” ja rõhk 120–160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värv vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 006 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 425 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 485 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemacoat GPL-S Primer - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacoat GPL-S Primer - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemacoat GPL-S Primer - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv
Temacoat GPL-S Primer - kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!