Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temaclad SC 50

Kahekomponentne poolläikiv roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv. Ideaalne pinnavärv eri aluspindadele erinevates tingimustes.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
6,9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11
m2/l

Suurepärane värvitooni ja läike püsivus

Temaclas SC 50 on polüuretaanvärv, mis moodustab tugeva ja ilmastikukindla värvipinna. Värvil on väga hea läike ja värvitooni püsivus, mistõttu on Temaclad SC 50-ga värvitud pind alati värske väljanägemisega.

Kiiresti kuivav ühekihivärv

Temaclad SC 50 on kiiresti kuivav ühekihivärv, mis moodustab tugeva ja mehaanilist koormust taluva pinna. Värv sobib kasutamiseks teras-, alumiinium- ja tsinkpindadel ilma kruntvärvita nii esmaseks kui hooldusvärvimiseks.

Lai toonivalik

Temaclad SC 50 on toonitav väga paljudes värvitoonides. Värv sobib erakordselt hästi kuumtsingitud lehtmetallist pindadele, nt plekk-katustele ja välisvooderdustele, ilma kruntvärvita. Samuti sobib parandusvärvimiseks PVC-kattega (coilcoated) pindadele.


Temaclad SC 50 on ideaalne lahendus järgmistele pindadel:TOOTEKIRJELDUS
11.11.2014

Temaclad SC 50 - kahekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv

 
Temaclad_SC_50
TÜÜP Kahekomponentne, poolläikiv, roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendiks on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Roostevastaseid pigmente sisaldavana sobib kasutamiseks teras-, alumiinium- ja tsinkpindadel ilma kruntvärvita, ehk ühekihivärvina. Ei soovitata uputustingimustesse. Võib kasutada ka näiteks pinnavärvina epoksüüd/epoksüüdpolüuretaansüsteemides.
Kasutusobjektid Sobib linna-, mere- ja tööstuskliimasse.

TEHNILINE INFO
Omadused Head puhastusomadused. Suurepärane värvitooni ja läike säilimine. Tugev ja mehhaanilist koormust taluv värvipind.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

50 µm

90 µm

11.0 m2/l

80 µm

145 µm

6.9 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet. Kui kasutada kõrgsurve pihustamist plekk-katuste värvimisel on värvi tegelik kulu tavaliselt 5-6 m2/l.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1067
Segamissuhe Värv 9 mahuosa 572-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7615
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine (suured pinnad) ja pintsliga värvimine (väikesed pinnad).
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

3 h

2 h

1 h

45 min

Puutekuiv, pärast

9 h

6 h

3 h

2 h

Ülevärvitav, min., pärast

30 h

24 h

12 h

8 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 55 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
69 ± 2 massi-%
Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis segu)
Tootekood 572-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Aluspinna temperatuur peab olema üle 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvi temperatuur peab töö teostamise ajal olema üle +15 ºC. Värvimist ei soovitata teostada üle +50 ºC juures. Värvimisel ja kuivamisel peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Kondenseerumine värvimise või kuivamise ajal võib põhjustada värvipinna matistumist või nõrgendada värvipinna omadusi.
Eeltöö Puhasta pinnad õlist, rasvast, sooladest ja mustusest kasutades sobivaimat meetodit. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu (SaS, SFS 5873). Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

Varem alküüdvärviga värvitud või tööstuslikult kaetud pinnad (va PVDF): Eemalda rooste lihvides või terasharjaga hõõrudes puhastusastmeni St2. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Lihvimistolm, õli, rasv, soolad ja mustus eemalda PANSSARIPESU pesuvahendiga.
Kruntimine Temaprime EE ja Temacoat GF Primer. Sobib kasutamiseks ka ilma kruntvärvita.
Viimistlemine TEMACLAD SC 50.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine (suured pinnad) või pintsliga värvimine (väikesed pinnad). Komponentide (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja värvimismeetodist sõltuvalt vedelda värvi 0 – 10 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Värv ja kõvendi sega eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it. Ebapiisav segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast kuivamist ja nõrgestab värvi omadusi.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048 või 1067.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 460 g/l.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemaclad SC 50 - kahekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemaclad SC 50 - kahekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemaclad SC 50 - kahekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!