Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temabond ST 300


Kahekomponentne suure kuivainesisaldusega, modifitseeritud toonitav epoksüüdvärv. Temabond ST 300 sobib eriti hästi pindadele, kust rooste täielik eemaldamine pritspuhastuse teel ei ole võimalik (St2).


Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Aluspinna suhtes tolerantne suure kuivainesisaldusega epoksüüdvärv

Sobib väga hästi parandusvärvimiseks tänu väga heale nakkuvusele pritspuhastuse teel puhastatud või kästitsi puhastatud pindadega. Modifitseeritud epoksüüdvärv, mida võib pinnale kanda paksu kihina, sobib ka pintsliga värvimiseks. Madal lenduvate orgaaniliste ühendite hulk võrreldes traditsiooniliste epoksüüdvärvidega.

Väga hea vastupidavus keemilisele ja mehaanilisele koormusele

Alumiiniumpigmendi sisalduse tõttu moodustab eriti tiheda, kulumis- ja kemikaalikindla värvikihi. Sobib kruntvärviks keemiatööstuses  ja eriti raskesti puhastatavatele teraspindadele. Sobib ka veealuse uputuse tingimustesse.

Temabond ST 300 funktsionaalne mehhanism

Temabond ST 200 värv tungib läbi rooste ja nakkub teraspinnaga, hoides ära edasise korrosiooni tekke.


Temabond ST 300 värv on laialdaselt kasutusel:TOOTEKIRJELDUS
03.01.2018

Temabond ST 300 - kahekomponentne epoksüüdvärv

 
Temabond ST300
TÜÜP Kahekomponentne kõrge kuivainesisaldusega, modifitseeritud toonitav epoksüüdvärv parandustöödeks nõudlikele pindadele.
SOBIVUS Sobib väga hästi parandusvärvimiseks tänu väga heale nakkuvusele kästitsi puhastatud pindadega. Sobib eriti raskesti puhastatavate teraspindade kruntvärviks mehaanilise ja keemilise koormuse ja veealuse uputuse tingimustesse. Võib kasutada ka veejaamade värvimiseks. Tootel on CE-märgistus ning seetõttu sobib ka betoonpindade värvimiseks. Kasutatakse ka teraskonstruktsioonide transportimisel ja paigaldamisel tekkinud kahjustuste parandamiseks. Võib värvida ka vana alküüdvärvikihi peale. Sobib ühekihivärviks.
Kasutusobjektid Sillad, mahutid, metsa- ja keemiatööstuse teraskonstruktsioonid.

TEHNILINE INFO
Omadused * Tänu kõrgele kuivaine sisaldusele on Temabond ST 300 värvil madalam LOÜ sisaldus kui traditsioonilistel epoksüüdvärvidel.
* Moodustab tiheda, kulumis- ja kemikaalikindla värvikihi.
* Võib kanda pinnale paksu kihina, sobib ka pintsliga värvimiseks.
Toonid TEMASPEED-toonimine.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid.
TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

100 µm

125 µm

8.0 m2/l

200 µm

250 µm

4.0 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 1 mahuosa Temabond ST 300
Kõvendi 1 mahuosa 008 7501
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1½ tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 150 µm

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

6 h

3 h

1½ h

Puutekuiv, pärast

14 h

5½ h

3½ h

Ülevärvitav polüuretaan- ja epoksüüdvärviga, pärast

30 h

8 h

5 h

Ülevärvitav maks. ilma vahelihvita, pärast

2 kuud

1 kuu

7 ööpäeva


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 80±2 mahu-% (ISO 3233)
88±2 massi-%
Erikaal 1.5 kg / l (kasutusvalmis segu)
Tootekood 162-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +10 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Puhasta vähemalt eeltöötlusastmeni St2 või pritspuhastus astmeni Sa2 või Sa2½. (ISO 8501-1)

Varem värvitud pinnad: Vana värvipind karestada abrasiivketta, liivapaberi või liivapritsiga.

Betoonpinnad: Betoonpind peab olema kuiv ja paigaldatud vähemalt 4 nädalat varem. Betooni suhteline niiskus peab olema alla 97%. Pinna ebatasasused eemalda lihvides. Betoonivalus tekkiv tsementliimikiht ning võimalikud õlid ja rasvad eemalda lihvimise või pritspuhastuse teel. Kõik praod, mõrad ja tühimikud täida TEMAFLOOR 200 ja peene kuiva kvartsliiva seguga.
Kruntimine Temabond ST 200, Temabond ST 300, Temazinc 77 ja Temazinc 99.
Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temabond ST 300, Temadur, Temathane ja Temacryl EA.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,013”–0,019” ja rõhk 120–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it. Vähene segamine või vale segamissuhe võib põhjustada värvitud pinna ebaühtlast kuivamist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 195 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 260 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemabond ST 300
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemabond ST 300
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemabond ST 300
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!