Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Pinjasol Color

Poolläbipaistev toonitav puidupeits välispindadele.

Värv sobib välisfassaadileVärv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Vähendab pragunemist

Pinjasol Color tungib sügavale puitu ja kaitseb seda niiskuse, päikesekiirguse ja mustuse eest, seega vähendab puidu pragunemist märgatavalt.

Eriti lehtpuule

Peitsi Pinjasol Color kasutatakse laialdaselt erinevate välispuitpindade töötlemiseks, eriti sobib see lehtpuu puidule, nagu tamm, saar, pöök jt. 


Peitsi Pinjasol Color kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
21.05.2015

Pinjasol Color - poolläbipaistev toonitav puidupeits

 
Pinjasol Color
TÜÜP Poolläbipaistev toonitav puidupeits.
SOBIVUS Sobib puitpindadele.
Kasutusobjektid Aknaraamid, välisuksed, puidust seinapaneelid, palkmajad jne.

TEHNILINE INFO
Omadused Kaitseb puitpinda niiskuse, päikesevalgeuse Sisaldab efektiivseid lõhenemise- ja hallitusevastaseid aineid.
Toonid Läbipaistev.
Värvikaardid Läbipaistev. Piiratud kogus Valtti Color–värvikaardi toone. Temaspeed Premium toonimissüsteem.
Läikeaste pole määratud
Kulu

8 - 10 m2/l (100 μm).


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmiseviis ja –tingimused, ka töödeldava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1050
Töövahendid Sissekastmine e. uputus ja kõrgsurvepihustamine.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10 mahu-% vedeldiga 1050. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 120-180 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Sissekastmisel võib toodet vedeldada kuni 10 mahu-% vedeldiga 1050.

Kuivamisaeg

(110 - 120 g/m2)

+ 20 ºC

Käsitluskuiv, pärast

6 - 12 h

Käsitluskuiv virnas, pärast

24 h


Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 11 mahu-%
14 massi-%
Erikaal 0.85 kg/l (värvitu)
Tootekood 292-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskus peab olema alla 20%. Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja toote temperatuur üle +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%.
Eeltöö Töötlemata pinnad:
Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Hallitanud pinnad pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.
Koostisosade segamine Sega toode hoolikalt läbi. Toode on kasutusvalmis.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1050.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes on 730 g/l. LOÜ sisaldus vedeldatud tootes on 740 g/l.


TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartPinjasol Color - poolläbipaistev toonitav puidupeits
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!