Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Pinjalac HB

Veepõhine elastne akrülaatlakk välispindadele.

Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Elastne lakk

Pinjalac HB on hea elastsuse ja ilmastikukindlusega, seetõttu on toode sobilik välistingimustes asuvatele puitpindadele.


Väga puhas ja läbipaistev

Pinjalac HB moodustab klaari kihi ja toob esile puidu loomuliku ilu.


Lakki Pinjalac HB kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
01.02.2011

Pinjalac HB - Veepõhine akrülaatlakk

 
Pinjalac HB
TÜÜP Veepõhine akrülaatlakk.
SOBIVUS Sobib aknaraamidele, välisustele jm puitpindadele välistingimustes.
Kasutusobjektid Aknaraamid, välisuksed jm puitpinnad välistingimustes.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid Akvi Tone toonimissüsteem. NB! Valgeid toone ei soovitata puitpinnale, mis võivad vaiku välja ajada (nt. tamm). Puiduvaigud võivad algset tooni muuta.
Läikeaste Poolmatt
Läikerühm ISO 2813/60º
Kulu

u. 8 - 10 m2/l 100 μm märja kihi ja 40 μm kuiva kihi puhul.

Toote kulu mõjutavad lakkimisviis ja –tingimused, ka lakitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid
Kuivamisaeg


23 ºC

50 ºC

Lihvimiskuiv, pärast

2 - 4 h

1 - 2 h

Virnastamistemperatuur alla 30 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon. Täielikult kuivanud 48 tunni pärast.
Kuivainesisaldus 37 ± 2 mahu-%, 39 ± 2 massi-%.
Erikaal 1.0 kg / l
Tootekood 485 6910

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Lakkimine Kõrgsurvepihustamine ja lisaõhuga kõrgsurvepihustamine:

Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Laki omadused on kõige paremad vedeldamata kujul. Vajadusel võib vedelda maks. 10% veega. Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015".
Pinnatöötlus
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis on 20 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartPinjalac HB
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!