Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Pinja Pro Primer

Veepõhine alküüdkrunt puitpindadele välistingimustes.

Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Ökonoomne krunt voodrilaudadele

Pinja Pro Primer on veepõhine peensaetud puidule mõeldud krunt, millega sobib katta mõlemad puidu küljed ning servad.

Elastne alküüdkrunt

Pinja Pro Primer tagab kaitse kuni kümneks kuuks ja  seda saab katta nii veepõhiste kui lahustipõhiste pinnavärvidega.


Krunti Pinja Pro Primer kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
29.04.2016

Pinja Pro Primer - veepõhine alküüdkruntvärv

 
Pinja_Pro_Primer
TÜÜP Veepõhine alküüdkruntvärv.
SOBIVUS Kruntvärv peensaetud puitpindadele.
Kasutusobjektid Sobib välisvoodrilaudade kruntvärvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Annab tõhusa kaitse 6–10 kuuks ja samuti sobib hästi krundiks nii veepõhistele kui ka alküüdvärvidele.
Toonid Valge TVT 0301, punamuld 2931
Värvikaardid Talomaalivärikarta värvikaardi toonid, AVATINT-toonimine.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

 135 g/m2

30 µm

9 - 10 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, vaakum-meetod.
Kuivamisaeg

(100 - 120 g/m2)

20 ºC

Käsitluskuiv, pärast

6 - 12 h

Käsitluskuiv, virnas, pärast

24 h

IRM, pärast

3 - 8 min


NB! C-alusvärvist tehtud tumedad värvitoonid kuivavad kauem.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u. 23 mahu-% (243 6001) u. 19 mahu-% (243 6003)
u. 23 mahu-% (243 0301)

u. 37 massi-% (243 6001) u. 26 mahu-% (243 6003)
u. 37 massi-% (243 0301)
Erikaal 1.13 - 1.20 kg/l.
Tootekood 243-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskus peab olema alla 19%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Parima lõpptulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Värvi võib kuivatada ahjus.
Värvimine Soovitatavad pinnavärvid: Pika-Teho, Vinha, Ultra, Teho või Pinja Pro. Pinnavärviga võib üle värvida kõige varem 24 tunni pärast peale kruntimist.

Vali kruntvärv pinnavärviga sama tooni.
Pinnatöötlus Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu teket.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-10 mahu-% viskoossuseni 30-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,013"–0,015" ja rõhk 120-180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 50-100 mahu-% viskoossuseni 30-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,013"–0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Vaakum tehnoloogiat kasutades järgi tootja juhiseid.

Puit sisaldab vaiku jm värvi ekstraktiivained, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul võib värvitud pinna toon nendes kohtades muutuda.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 8 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk vedeldatud värvis (vedeldatud 10 mahu-%) on 8 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartPinja Pro Primer
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!