Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Pinja Pro

Veepõhine värv välistingimustes olevatele pindadele nagu nt välisvoodrilauad ja puitpaneelid.

Värv on vesialuselineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Suurepärane kaitse ilmastikumõjude eest

Pinja Pro on veepõhine akrülaatpinnavärv, mis moodustab väga hästi katva ja vatupidava pinna.is a water-borne  acrylic-alkyd topcoat, that forms reliable finish with excellent hiding properties. 

Usaldusväärne pinnavärv

Pinja Pro kaitseb puitpinda ilmastikumõjude ja UV-kiirguse eest.


Akrülaatvärvi Pinja Pro kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
05.09.2016

Pinja Pro - veepõhine akrülaatvärv

 
Pinja_Pro
TÜÜP Veepõhine akrülaatvärv välistingimustesse.
SOBIVUS Sobib pinnavärviks puitpaneelidele ja välisvoodrilaudadele.
Kasutusobjektid Välisvoodrilauad ja puitpaneelid.

TEHNILINE INFO
Omadused Kaitseb hästi ilmastikumõjude eest. Kaitseb pinda niiskuse, päikesekiirguse mõjude ja mustuse eest.
Toonid AVATINT-toonimine. Välistingimustesse on soovitav kasutada Puiduvärvide värvikaardi toone.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

 120-160 g/m2

30-50 µm

8-10 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

100-120 g/m²

+23 °C

+50 ºC

Ülevärvitav, pärast

2-4 h

1-2 h


NB! C-alusvärvist tehtud tumedad värvitoonid kuivavad kauem.

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u. 40 mahu-% (A-alusvärv)
u. 37 mahu-% (C-alusvärv)

u. 52 massi-% (A-alusvärv)
u. 44 massi-% (C-alusvärv)
Erikaal 1.3 kg / l (A-alusvärv), 1.2 kg / l (C-alusvärv)
Tootekood 244-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Pinnal ei tohi olla hallitust ega sinet.
Kruntimine Soovitatavad kruntvärvid: Pinja Opti Primer ja Pinja Pro Primer.

Hööveldatud puidule soovitame kanda Pinja Pro värvi ilma krundita. Värvimissüsteem - 120 g/m2 kahes kihis.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu teket. Vajadusel vedelda veega.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-10%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 120-180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-10%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-10%. Soovitatav düüsi suurus on 1,6-2,0 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.

Puit sisaldab vaiku jmt värvi ekstraktiivaineid, eriti just oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumine võib põhjustada värvi muutumist nendes kohtades.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 20 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 10%) on 70g/l.

Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartPinja Pro
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!