Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Pinja Flex Primer

Veepõhine akrülaatkruntvärv.

Värv on vesialuselineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l

Elastne akrülaatkrunt

Pinja Flex Primer on kiiresti kuivav veepõhine krunt. Tänu elastsusele kasutatakse seda peamiselt akendel ja välisustel.

Lihtne lihvida

Krunti Pinja Flex Primer on lihtne pinnale kanda kõrgsurvepihustamise või lisaõhuga kõrgsurvepihustamise või õhkpihustaimise teel. Pinda on kerge lihvida.


Krunti Pinja Flex Primer kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
19.06.2018

Pinja Flex Primer - veepõhine akrülaatkruntvärv

 
Pinja_Flex_Primer
TÜÜP Veepõhine akrülaatkruntvärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav ja elastne värv puitpindadele välistingimustes.
Kasutusobjektid Sobib aknaraamide ja välisuste kruntimiseks.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Lenduvuse klassifikatsioon Värv ei sisalda vabasid formaldehüüde, samuti ei eraldu kuivades formaldehüüde keskkonda.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldatud 5%)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

150 g/m2

40 µm

8-9 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

100-120 g/m²

+20 ºC

+50 ºC

Lihvimiskuiv, pärast

1 h

30 min

Virnastamiskuiv, pärast

4 h

3 h


Kuivamist mõjutavad värvitoon, kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u. 35 mahu-%, 50 massi-%.
Erikaal 1.3 kg/l.
Tootekood 006 5000

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Krunditav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Kruntimise ja kruntvärvi kuivamise ajal peab olema õhu, krunditava pinna ja kruntvärvi temperatuur üle +18 ºC ning suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Vajadusel lihvi pind lihvpaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad tuleb lihvida lihvpaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm.
Värvimine Pinja Flex Combi 25.
Pinnatöötlus Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Sovvitav on pihustamisel värvi mitte vedeldada, aga vajadusel võib vedeldada veega kuni 10%.

Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,011"–0,015" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,011"–0,015" ja rõhk 80-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Puit sisaldab vaiku jm värvi ekstraktiivaineid eriti oksakohtades, mis temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul võivad põhjustada värvitooni muutumist.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk Pinja Flex Primer värvis on 65±10 g/l. Vastavalt LOÜ (VOC) direktiivile 2004/42/EU (alaliik A/d) on maksimum LOÜ 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartPinja Flex Primer
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!