Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Merit Zircon Extra 25

Ühekomponentne happekõvenev lakk sisepindadele.


Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Ühekomponentne lihtsasti kasutatav lakk

Merit Zircon Extra 25 on kõrgekvaliteetseks asendustooteks nitrotselluloos-lakkidele. Merit Zircon Extra 25 kuivaine sisaldus on kõrgem ja keemiline vastupidavus oluliselt parem kui nitrolakkidel.

Saab kasutada nii krundi kui pinnalakina

Merit Zircon Extra 25 on kompleksne lakk, millel on väga head lihvimisomadused. Lakki võib kasutada kruntimiseks või pinnalakina.


Lakki Merit Zircon Extra 25 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
11.02.2012

Merit Zircon Extra 25 - ühekomponentne katalüütlakk

 
Merit Zircon Extra 25
TÜÜP Ühekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS

Sobib krunt- ja pinnalakiks mööblile, ustele jm puitpindadele.

Kasutusobjektid Mööbel, uksed jmt puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav lakk, mis ei sisalda aromaatseid lahusteid. Kergesti lihvitav.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Poolmatt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus on vähem kui 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

20-30 µm

80-100 g/m2

10-12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1035, 1033 ja 1058
Töövahendid

Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine.

Kuivamisaeg

80-100 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

15-25 min

10-15 min

Lihvimiskuiv, pärast

1–1,5 h

20-25 min

Pakkimiskuiv, pärast

24 h

50-60 min

 

Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 27±2 mahu-%
34±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Tootekood 005 2717

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Puitpind tuleb lihvida lihvpaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Kruntimine Merit Sealer, Merit Sanding ja Merit Zircon Extra 25.
Kasutamisjuhend Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-50s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-50s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011" – 0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-20 mahu-% viskoossuseni 25-60 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda lakki vedeldiga 1035 või 1058 vajaliku viskoossuseni.

Kui kasutad lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1035, 1058, 1033 või 1059.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 620 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 650 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit Zircon Extra 25
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit Zircon Extra 25
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!