Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Merit Topas 25

Kahekomponentne katalüütlakk sisepindadele.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Kiiresti kuivav lakk

Merit Topas 25 on kahekomponentne kiiresti kuivav lakk, mis kuivab 20-30% kiiremini kui standardsed Merit-seeria lakid. See tähendab suuremat tootmisjõudlust, kuna lakitud tooteid saab kiiremini lihvida ja virnastada.

Head täiteomadused ilma aromaatsete lahustiteta  

Kõikidel Merit Topas-seeria lakkidel on head täiteomadused. Need lakid ei sisalda aromaatseid lahusteid, mis muudab nendega töötamise keskkonna- ja kasutaja-sõbralikumaks.

Lakki Merit Topas 25 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
15.08.2012

Merit Topas 25 - kahekomponentne katalüütlakk

 
Merit Topas 25
TÜÜP Kahekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS Kiiresti kuivav heade täiteomadustega lakk sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jmt puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Ei sisalda aromaatseid lahusteid.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Poolmatt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

30-40 µm g/m2

80-100 g/m2

9-12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1035 ja 1058
Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2793
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurve-, lisaõhuga kõrgsurve- või õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 3 päeva
Kuivamisaeg

80-100 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20–30 min

10–15 min

Lihvimiskuiv, pärast

2–3 h

20–25 min

Pakkimiskuiv, pärast

24 h

30–40 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 36±2 mahu-%
44±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Tootekood 005 2793

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Lakkimine Soovitatavad kruntlakid on: Merit Sealer, Merit Sanding, Merit Topas 25.
Pinnatöötlus Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,09"–0,013" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009" – 0,013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,0-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1035 või 1058. Valumasinas kasutamiseks ei ole lakki vaja vedeldada.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1035 või 1058.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 550 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 590 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit Topas 25
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit Topas 25
Kõvendi kemikaali ohutuskaartMerit Topas 25
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!