Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Merit Topas 10

Kahekomponentne katalüütlakk sisepindadele.

Värv on lahustipõhine

Kiiresti kuivav lakk

Merit Topas 25 on kahekomponentne kiiresti kuivav lakk, mis kuivab ~20-30% kiiremini kui standardsed Merit-seeria lakid. See tähendab suuremat tootmisjõudlust, kuna lakitud tooteid saab kiiremini lihvida ja virnastada.

Head täiteomadused ilma aromaatsete lahustiteta

Kõikidel Merit Topas-seeria lakkidel on head täiteomadused. Need lakid ei sisalda aromaatseid lahusteid, mis muudab nendega töötamise keskkonna- ja kasutaja-sõbralikumaks.


Lakki Merit Topas 10 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
10.01.2017

Merit Topas 10 - kahekomponentne katalüütlakk

 
Merit Topas 10
TÜÜP Kahekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS Kiiresti kuivav heade täituvusomadustega lakk sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jm puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Ei sisalda aromaatseid lahusteid.
Toonid Läbipaistev.
Läikeaste Matt
Läikerühm ISO 2813/60º
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus on väiksem kui 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovitatavad kihi paksused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80-100 g/ m²

30-35 μm

10-12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1035 ja 1058
Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2794
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid  Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine ja valumasin.
Kasutusaeg ( 23 °C) 3 päeva.
Kuivamisaeg

80-100 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Puutekuiv, pärast

20-30 min

10-15 min

Lihvimiskuiv, pärast

2-3 h

20-30 min

Pakkimiskuiv, pärast

24 h

35-50 min


Virnastamistemperatuur alla +35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 36±2 mahu-%
44±2 massi-%

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Soovitav on toodet kuivatada ahjus.
Eeltöö Eemalda pinnalt mustus ja tolm. Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm.
Kruntimine Merit Sanding ja Merit Topas 10.
Lakkimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009–0,013" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt lakitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009–0,013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt lakitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.0–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Valumasinaga lakkimisel vedelda lakki 0-10 mahu-% viskoossuseni 40-50s (DIN4). Vältida liiga kõrget pumbarõhku ja voolamise kiirust.
Koostisosade segamine Sega esmalt lakk ja kõvendi eraldi läbi. Sega lakk ja kõvendi kokku õiges segamissuhtes. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vähene segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast kuivamist ja nõrgestada pinnakatte omadusi.

Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasuta plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.

Kui kasutada lakisegu järgmisel päeval, tuleb sama kogus värsket lakisegu juurde segada.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1035 või 1058.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 550 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20%) on 590 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit Topas 10
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit Topas 10
Kõvendi kemikaali ohutuskaartMerit Topas 10
 
-


Tagasi