Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Merit Sanding

Kahekomponentne katalüütlakk puitpindadele sisetingimustes.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Kiiresti kuivav kruntlakk

Merit Sanding on ühekomponentne kiiresti kuivav kruntlakk, mis on väga kergesti lihvitav. Lakki on lihtne kasutada.

Annab UV-kaitse

Merit Sanding lakk sisaldab UV-kaitseainet. Lakk säilitab puidu loomuliku värvitooni.Merit Sanding laki kasutuskohad:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
14.04.2014

Merit Sanding - ühekomponentne katalüütlakk

 
Merit Sanding
TÜÜP Ühekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS Kiiresti kuivav ja hästi lihvitav kruntlakk puitpindadele sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode ei sisalda aromaatseid lahusteid. Sisaldab UV-kaitseainet. Säilitab puidu loomuliku heleda tooni.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Matt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

20-25 µm 

100-125 g/m2

8 - 10 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1033 ja 1035
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

100-120 g/m²

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20-30 min

10-15 min

Lihvimiskuiv, pärast

2-3 h

20-25 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 21 mahu-%
33 massi-%
Erikaal 1,0 kg/l.
Tootekood 005 2722

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Lakkimine Soovitatavad pinnalakid: Merit 20, Merit 30, Merit 80, Merit Topas 25 ja Merit Rubin 25.
Pinnatöötlus Lakkimisjuhend (+23 ºC)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-20 mahu-% viskoossuseni 20-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 100-140 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-20 mahu-% viskoossuseni 20-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011" – 0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 2-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-20 mahu-% viskoossuseni 20-40 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1033 või 1035.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1033 või 1035.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 640 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 670 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit Sanding
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit Sanding
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!