Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Merit Jahti 20

Ühekomponentne poolmatt uretaanalküüdlakk puitpindadele välis- ja sisetingimustes.


Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Multifunktsionaalne lakk

Merit Jahti 80 on ühekomponentne kompleksne lakk nii sise- kui välistingimustes asuvatele puitpindadele, nagu uksed, aknad, lauad jne. Seda soovitatakse ka puidust põrandatele ja paatidele.


Suurepärane kemikaalitaluvus

Merit Jahti 80 on suurepärase kulumiskindlusega lakk, mida ei kahjusta kemikaalidega puhastamine. Ta peab vastu kõikidele tavalistele puhastusainetele, lähtuvalt standardist SFS 3755. Lakk sisaldab UV-kaitset.


Lakki Merit Jahti 20 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
28.11.2014

Merit Jahti 20 - ühekomponentne uretaanalküüdlakk

 
Merit Jahti 20
MED
TÜÜP Ühekomponentne uretaanalküüdlakk, mis sisaldab UV-kaitseainet.
SOBIVUS Puitpindadele sise- ja välistingimustes.
Kasutusobjektid Sobib paatidele, põrandatele, ustele, akendele jm puitpindadele sise- ja välistingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea kulumiskindlus. Väga hea vastupidavus kõigile tavalistele puhastusvahenditele, SFS 3755. Hea vastupidavus lahustitele: bensiinile, tärpentiinile ja lakibensiinile. Ei ole vastupidav tugevatele lahustitele nagu tolueen ning selle segud. Vastupidav määrdeõlidele ja -rasvadele ning loomsetele ja taimsetele rasvadele.
Toonid Läbipaistev.
Läikeaste Poolmatt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.

Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

 30-40 µm

70-90  g/m2

10-13 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1050
Töövahendid

Pintsliga, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.Kuivamisaeg

 70-90 g/m2

23 ºC

Puutekuiv, pärast

3-4 h

Lihvimiskuiv, pärast

6-7 h

Ülelakitav, pärast

24 h

Täielik kõvenemine ka vastupidavus saavutatakse 2 nädala jooksul.


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 44±2 mahu-%
52±2 massi-%
Erikaal 0.9 kg/l
Tootekood 005 0090
MED Tunnistus VTT-C-11994-15-17

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Lakkida ei tohi otsese päikesevalguse käes või niiske ja külma ilmaga. Ajastada lakkimine selliselt, et lakikihil oleks piisavalt aega kuivada enne õhtuse kaste tekkimist.
Eeltöö Uued töötlemata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Välistingimustes olevad pinnad krundi Valtti Pohjuste puiduimmutusainega.
Väärispuitpinnad: pese vedeldiga 1050.

Varem lakitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana lahtine lakikiht. Lihvi pind lihvpaberiga (nr. 240-600). Eemalda lihvimistolm.
Lakkimine Soovitatavad kruntlakid: Merit Jahti 20, Merit Jahti 80 ja Valtti Pohjuste.

Välistingimustes olevad puitpinnad tuleb alati kruntida lakiga Merit Jahti 80.
Pinnatöötlus Lakkimisjuhend (+23 ºC)

Uute töötlemata pindade kruntimisel vedelda lakki 20-40% vedeldiga 1050. Kanna lakki pintsliga pinnale 2-3 õhukest kihti. Pinnalakkimisel vedelda lakki vajadusel 0-20%. Eelnevalt lakitud pind laki vedeldamata lakiga 1-2 korda. Lihvi pinda kergelt peale igat lakkimist lihvpaberiga (nr. 240-600).

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-25% viskoossuseni 25-50s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,09" – 0,013" ja rõhk 40-100 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-25% viskoossuseni 25-50 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1050.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1050.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 440 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit Jahti 20
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit Jahti 20
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!