Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Merit 80

Kahekomponentne katalüütlakk puitpindadele sisetingimustes.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11
m2/l

Suurepärased täiteomadused

Merit 80 on täisläikiv suure kuivainesisaldusega katalüütlakk. Lakil on suurepärased täiteomadused ja lakipind jääb väga kaunis.

Toob välja puidu kauni välimuse

Merit 80 moodustab väga tugeva kriimustustele vastupidava pinna. Enne Merit lakkidega üle lakkimist võib pinna peitsida lahustipõhise Dicco Color või veepõhise Akvi Color peitsiga. Lakk toob välja puidu kauni välimuse.


Merit 80 laki kasutuskohad:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
19.11.2012

Merit 80 - kahekomponentne katalüütlakk

 
Merit_80
TÜÜP Kahekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS Kiiresti kuivav ja hästi täitev pinnalakk sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile ustele jmt puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

 40-50 µm

80-100 m2/l

10 - 12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2701
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

80-120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Puutekuiv, pärast

30–40 min

10–15 min

Lihvimiskuiv, pärast

3–5 h

30–40 min

Virnastamiskuiv, pärast

24-48 h

70–90 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 49±2 mahu-%
56±2 massi-%
Erikaal 1,0 kg/l.
Tootekood Lakk 005 2701, kõvendi 006 2098

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Lakkimine Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80 ja Merit Sealer.
Pinnatöötlus Lakkimisjuhend (+23 ºC)

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 15-30 mahu-% viskoossuseni 18-25s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009"–0,013" ja rõhk 60-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-30 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1027 või 1033.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1033 või 1027.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 460 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 30 mahu-%) on 540 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit 80
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit 80
Kõvendi kemikaali ohutuskaartMerit 80
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!