Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Merit 30

Kahekomponentne katalüütlakk puitpindadele sisetingimustes.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Väga head täiteomadused

Merit 30 on poolmatt suure kuivainesisaldusega katalüütlakk. Lakil on suurepärased täiteomadused ja lakipind jääb väga kaunis. Merit 30 saab pinnale kanda nii manuaalse kui automaatse pihustiga, samuti valumasinaga.

MED-sertifikaadiga lakk

Merit 30 lakil on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaat nr VTT-C-11165-15-14 seega seda võib kasutada laevade sisepindadel.


Merit 30 laki kasutuskohad:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
16.05.2014

Merit 30 - kahekomponentne katalüütlakk

 
Merit 30
MED
TÜÜP Kahekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS Kiiresti kuivav ja hästi täitev pinnalakk sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile ustele jmt puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Tootel on MED (Marine Equipment Directive) seritfikaat nr. VTT-C-11165-15-14, seega on ta aktsepteeritud laevade sisepindade lakina.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass MED
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

 40-50 µm

80-100 m2/l

10-12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2703
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

80-120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Puutekuiv, pärast

20–30 min

10–15 min

Lihvimiskuiv, pärast

3–4 h

30–40 min

Virnastamiskuiv, pärast

24 h

60–70 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 49±2 mahu-%
56±2 massi-%
Erikaal 1,0 kg/l.
Tootekood 005 2703
MED Tunnistus VTT_C_11165_15_14_Merit_30

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Lakkimine Soovitatavad kruntlakid: Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80.
Pinnatöötlus Lakkimisjuhend (+23 ºC)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011" – 0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni. Kui kasutada lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1033 või 1027.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 460 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 520 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit 30
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit 30
Kõvendi kemikaali ohutuskaartMerit 30
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!