Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Merit 20

Kahekomponentne katalüütlakk puitpindadele sisetingimustes.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
l

Väga head täiteomadused

Merit 20 on poolmatt suure kuivainesisaldusega katalüütlakk. Lakil on suurepärased täiteomadused ja lakipind jääb väga kaunis.

Siidine poolmatt pind

Merit 20 moodustab väga tugeva kriimustustele vastupidava pinna. Enne Merit lakkidega üle lakkimist võib pinna peitsida lahustipõhise Dicco Color või veepõhise Akvi Color peitsiga. Lakk toob välja puidu kauni välimuse.


Merit 20 laki kasutuskohad:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
22.10.2012

Merit 20 - kahekomponentne katalüütlakk

 
Merit_20
TÜÜP Kahekomponentne katalüütlakk.
SOBIVUS Poolmatt, hästi täitev pinnalakk.
Kasutusobjektid Sobib mööblile ustele jmt puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Poolmatt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

 40-50 µm

80-100 m2/l

10 - 12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2704
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

80-100 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Puutekuiv, pärast

20–30 min

10–15 min

Lihvimiskuiv, pärast

3–4 h

30–40 min

Virnastamiskuiv, pärast

24 h

60–70 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 50±2 mahu-%
57±2 massi-%
Erikaal 1,0 kg/l.
Tootekood Lakk 005 2704, kõvendi 006 2098

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Lakkimine Soovitatavad kruntlakid: Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80 ja Merit Sealer.
Pinnatöötlus Lakkimisjuhend (+23 ºC)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011" – 0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni. Kui kasutada lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1033 või 1027.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 420 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartMerit 20
Vedeldi kemikaali ohutuskaartMerit 20
Kõvendi kemikaali ohutuskaartMerit 20
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!