Ehitusmaterjalide emissiooniklass M1


Sisetingimustes kasutatavaid ehitusmaterjale, näiteks värve, klassifitseeritakse nende emissioonitaseme alusel. FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate – Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing) klassifitseerib ehitusmaterjalid kolme rühma.

Kõrgeim klass M1 hõlmab materjale, millest eraldub atmosfääri äärmiselt vähe ühendeid. M2-klassi materjalidest eraldub ühendeid mõõdukalt ja M3-klassi kuuluvaid materjale ei ole kas kontrollitud või nad ei vasta emissioonikoguste rangetele nõuetele.

M1-klassi annab Soome Ehitusteabefond RTS (Finnish Building Information Foundation) materjalidele, mis on edukalt läbinud laborikatsed. Materjalide puhul kontrollitakse orgaaniliste ühendite, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete sisaldust. Tipp-professionaalide töörühm hindab ka toote lõhnaemissiooni. Kõik katsed tehakse nelja nädala jooksul pärast toote turuletoomist.M1-märgisega tooted

Tootekirjeldus
Kemikaali ohutuskaart
Akvilac_FD25 Akvilac FD 25 - akrülaatlakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Akvilac FD J 10 Akvilac FD-J 10 - akrülaatlakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Akvilac_FD_J_25 Akvilac FD-J 25 - veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Akvilac_TIX_25 Akvilac Tix 25 - akrülaatlakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Akviwax Satin Akviwax Satin - naturaalne puiduvaha
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Fontedur_FL_Matt Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Fontefloor_EP_100 Fontefloor EP 100 - veepõhine epoksüüdvärv
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Fontefloor_EP_Clear Fontefloor EP Clear - kahekomponentne veepõhine epoksüüdlakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Fontefloor_EP_Primer Fontefloor EP Primer - UUS! Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.
Tootekirjeldus KTT
Pinja_Flex_Combi_25 Pinja Flex Combi 25 - UUS! Polüakrülaat-pinnavärv
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart