Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Luminol Clear 25

Veepõhine UV-kiirgusega kõvenev lakk sisepindadele. 


Värv on vesialuseline

Suurepärased virnastamise omadused

Luminol Clear 25 on kiiresti kuivav veepõhine UV-kiirgusega kõvenev lakk, mis põhineb unikaalsel uretaanvaigul. Lakk sobib kiiretele tootmisliinidele. 

Suurepärane kulumis- ja kemikaalikindlus

UV-kiirgusega kõveneval Luminol Clear 25 lakil on suurepärane vastupidavus, et sobida majapidamises kasutuses olevatele pindadele. Lakk on spetsiaalselt välja töötatud mööblile, köögikappide ustele ja teistele koormust saavatele sisepuitpindadele.


Lakki Luminol Clear 25 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
22.12.2012

Luminol Clear 25 - UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanlakk

 
Luminol_Clear_25
TÜÜP UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanlakk.
SOBIVUS Puitpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, köögimööbliustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus kulumisele ja kemikaalidele.
Toonid Värvitu.
Värvikaardid Saab erinevaid värvitoone, kui lakikihi all kasutada Akvi Color peitsi.
Läikeaste Poolmatt
Läikerühm ISO 2813/60º
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

25-32 µm

80-100 g/m2

10-13 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.


Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid

Kõrgsurvepihustamine vedelda lakki 0-5 mahu-% viskoossuseni 40-60s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009"–0,013" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

 

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine vedelda lakki 0-5 mahu-% viskoossuseni 40-60s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009" – 0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 2 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-5 mahu-% viskoossuseni 40-60 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.

Kuivamisaeg

Kuivamisajad (100 - 120 g/m2)

 

Lihvimiskuiv kohe pärast UV-kõvenemist.

Virnastamiskuiv kohe pärast UV-kõvenemist.

 

Flash Off`i aeg 1-3 min enne õhkkuivatust. Flash-off’i aeg sõltub kihi paksusest, õhutemperatuurist ja suhtelisest niiskusest ning ventilatsiooni efektiivsusest.

Vajalik UV-energia: Virnastamiskuiv pärast 600 mJ/cm2 UV-A doosi. Kuivatamiseks on vaja UV-kuivatit elavhõbedalampidega. Lampide arv sõltub tootmisliini võimsusest ja kiirusest.
Kuivainesisaldus 32±2 mahu-%
28±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Säilitamine 12 kuud (+23 ºC).
Tootekood 005 3330

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.
Pinnatöötlus Puitpind lihvida lihvpaberiga P150-240. Krunditud pinnad tuleb lihvida lihvpaberiga P240-600. Eemalda lihvimistolm.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda toodet veega vajaliku viskoossuseni. Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 35 g/l laki kohta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartLuminol Clear 25 - UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanlakk
 
-


Tagasi