Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Luminol 25 N

Veepõhine UV-kiirgusega kõvenev värv sisepindadele.

Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Head virnastamisomadused

Luminol 25 N on kiiresti kuivav veepõhine UV-kiirgusega kõvenev värv, mis põhineb unikaalsel uretaanpolüestril. Värv sobib kiiretele tootmisliinidele.  

Suurepärane kulumis- ja kemikaalikindlus

UV-kiirgusega kõveneval Luminol 25 N värvil on suurepärane vastupidavus, et sobida majapidamises kasutuses olevatele pindadele. Värv on spetsiaalselt välja töötatud mööblile, köögikappide ustele ja teistele koormust saavatele sisepuitpindadele.


Värvi Luminol 25 N kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
09.08.2011

Luminol 25 N - UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanpolüestervärv

 
Luminol_25_N
TÜÜP UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanpolüestervärv.
SOBIVUS Puitpindadele sisetingimustes. Hea vastupidavus kulumisele ja kemikaalidele.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, köögikapiustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge (NCS S 0502-Y). Muud toonid tellimisel.
Läikeaste Poolmatt
Läikerühm ISO 2813/60º
Kulu

8-10 m2/l (100 μm).

Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid

Pinnalekandmise meetod

Viskoossus DIN4

Madalsurve pihusti

40 - 60 s

Airmix või õhuvaba kõrgsurve pihusti

40 - 60 s

Kuivamisaeg (90 - 110 g/m2)

Virnastamiskuiv kohe pärast UV-kõvenemist.

Flash-off 1 min / 23 ºC + 5 min / 50 ºC enne UV-kõvenemist.

Flash-off`i aeg sõltub õhutemperatuurist ja ventilatsiooni efektiivsusest.

Vajalik UV-energia: 500 mJ/cm2 + 500 mJ/cm2. Paksema värvikihi nõuetekohaseks kõvenemiseks kasuta korraga UV-kuivatis nii gallium- kui elavhõbelampe.
Kuivainesisaldus u 35 mahu-%, 48 massi-%.
Erikaal 1.2 kg/l
Tootekood 960 7162 (valge), 960 7087 (NCS S 0502-Y)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Värvimine Sega värvi korralikult enne kasutamist. Vedelda värvi veega vajaliku viskoossuseni.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 4 g/l värvi kohta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartLuminol 25 N - UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanpolüestervärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!