Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Fontefire WF

Veepõhine tuletõkkevärv kõrgeima võimaliku puittoodete tulekindlusklassiga. Kuumuse mõjul Fontefire WF paisub ja moodustab eristava vahukihi.

Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
3,3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
3,5
m2/l

Tulekindlusklass ​B-s1, d0

Fontefire WF tuletõkkevärvile oon antud kõrgeim võimalik puittoodete tulekindlusklassi sertifikaat B-s1, d0, vastavalt standardile EN 13501-1:2007+A1:2009.

Üks toode puidust välis- ja sisepindadele

Fontefire WF võib kasutada tuletõkke värvimissüsteemi osana nii puidust välisvoodrilaudadel kui puidust sisepaneelidel.

Sisaldab värvikihi kaitseaineid

Sisaldab kaitseaineid, mis kaitsevad värvitud pinda hallituse, vetikate ja mikroobide kasvu eest. Seda võib ilma spetsiaalse kruntvärvita või puidukaitsevahendita kasutada otse puitpindadel.


Leia lisainformatsiooni brošüürist


Fontefire WF - puitkonstruktsioonide tulekindlus
Fontefire_WF_broshuur

Fontefire WF on kõrgeima võimaliku tulekindlusklassiga tuletõkkevärv puidust välis- ja sisepindade kaitseks. Tänu oma tuletõkkeomadustele annab see lisaaega inimeste päästmiseks.

Fontefire_WF
 

TOOTEKIRJELDUS
25.10.2017

Fontefire WF - UUS! Tuletõkkevärv

 
Fontefire_WF
TÜÜP Kuumuses paisuv, eristavat vahukihti moodustav veepõhine tuletõkkevärv.
SOBIVUS Kasutatakse tulelevikut aeglustava värvina puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja vineerist pindadel sise- ja välistingimustes. Värv on mõeldud kasutamiseks tööstuslikus värvimisprotsessis.


Kasutusobjektid Puitehitised.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode vastab järgmistele nõuetele: Reaction to fire. Ignitability of building products, class B-s1, d0 according to EN 13501-1:2007+A1:2009
Värv sisaldab säilitusaineid, mis kaitsevad värvikihti hallituse leviku eest.
Toode sobib nii sise- kui välistingimustes olevatele puitpindadele.
Toonid Helehall
Läikeaste Matt
Kulu

 

Soovitatavad pinnalekandmise kulunormid

 

Teoreetiline kulu

 

 

märg

 

kuiv

 

Kuuselaudise esikülg  (saetud puit)

2 x 175-180 g/m²

kokku 350 g/m²

130µm

3.5 m²/l

Kuuselaudise tagakülg (hööveldatud puit)

1 x 175-180 g/m²

kokku 180 g/m²

65µm

7 m²/l

Muud puitpinnad

2 x 190-195 g/m²

kokku 380 g/m²

140µm

3.3 m²/lVärvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi
Kuivamisaeg

+50 ºC / RH 50%

Tolmukuiv, pärast

5 min

Puutekuiv, pärast

10 min

Ülevärvitav, pärast

1 h


Toodet tuleb kuivatada ahjus.
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 46±2 mahu-%
54±2 massi-%
Erikaal 1,24 kg/l.
Tootekood 006 6770

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Välistingimustes oleva puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 18% ja sisetingimustes oleva puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 15%. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 20-60%.
Eeltöö Eemalda pinnalt tolm ja muu mustus.

NB! Toode on mõeldud kasutamiseks uutel puitpindadel. Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist.

Vaakum pealekandmismeetod vastavalt tootja juhistele.

Kõrgsurvepihustamisel toodet ei vedeldata. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitatav suurus 0.015” –0.026” ja rõhk 60–80 bar-i. Pihustusnurk valida detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel toodet ei vedeldata. Pihusti düüsi soovitatav suurus 0.013”–0.015” ja rõhk 40–80 bar-i. Soovitatav pihustusõhu rõhk 1-3 bar. Pihustusnurk valida detaili kujust lähtuvalt.

Harjasmasinga peale kandmisel toodet ei vedeldata.

Kuusepuitpinnad:
märja värvikihi paksus 350 g/m², soovituslik kulunorm/ühe kihi kohta 175 g/m².

Muud puitpinnad:
märja värvikihi paksus 380 g/m², soovituslik kulunorm/ühe kihi kohta 190 g/m².

Puitpinnad sisetingimustes:
märja värvikihi paksus 200 g/m²

Puidus sisalduv vaik jm värvi ekstraktiivained, eriti oksakohtades, võivad põhjustada värvitud pinnad tooni muutumist temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul.

Pakendamine:
Värvitud detailide virnastamise temperatuur peab olema alla +30 ºC. Värvitud puitpaneelide virnastamisel tuleks kasutada eraldamiseks vahtmaterjali.
Pinnatöötlus Ultra Pro, kulu 100 g/m²
Akvi Top DS 25, kulu 100 g/m²

Pinnavärvimine kohapeal: palun võtke ühendust Tikkurila esindajaga.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 19 g/l värvi kohta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartFontefire WF
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!