Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 
Veepõhine ühekomponentne tuletõkkevärv, mida saab pihusti, pintsli või rulliga pinnale kanda. Fontefire ST 60 on sisetingimustes olevatele teraskonstruktsioonidele loodud tuletõkkevärv. Värvil on CE-märgitus ning see on väga madala LOÜ sisaldusega. Maksimaalne märja kihi paksus ühekordsel pihustamisel on 1,2 mm. Pintsli või rulliga pinnale kandes on märja kihi paksus tavaliselt 416 µm.

Värv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel

Keskkonnasõbralik lahendus

Fontefire ST 60 värv pakub nüüd kiiremat, ohutumat ja säästlikumat tuletõkkelahendust teraspindadele sisetingimustes kui traditsioonilised meetodid ning lahustipõhised värvid.

Õhuke värvikiht annab kaitse

Fontefire ST 60 moodustab ilusa valge ja vastupidava pinna. Värvikiht paisub kuumuses ja tekib eristav vahukiht, mis kaitseb teraskonstruktsioone kuumuse ja tule eest.

Tõestatud erinevates süsteemides

Tunnustatud tuletõkkevärvimise süsteem eeldab alati kruntvärvi. Sobivad kruntvärvid on Fontecryl AP, Fontecoat EP 50, Temaprime EUR, Temacoat GPL-S Primer ja Temacoat Primer. Sobivad pinnavärvid on Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 ja Temalac FD 50.


TOOTEKIRJELDUS
18.01.2016

Fontefire ST 60 - UUS! Tuletõkkevärv

 
Fontefire_ST_60
TÜÜP Kuumuses paisuv, eristavat vahukihti tekitav ühekomponentne veepõhine tuletõkkevärv.
SOBIVUS Sobib kasutamiseks teraskonstruktsioonidel kuumust eristava tuletõkkevärvina sisetingimustes Z2. Värvimist on soovitav teostada montaažitöökojas kuivades tingimustes. Värvitud pinnad värvitakse  pinnavärviga üle enne toote töökojast välja viimist.
Kasutusobjektid Teraskonstruktsioonid.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode võib anda kuni 90 minutit tulekindlust.
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatav värvikihi paksus

Kogus

Teoreetiline kulu

kuiv mm

märg mm

g/m2

l/m2

m2/l

0.2

0.28

389

0.28

3.6

0.25

0.38

486

0.35

2.9

0.3

0.47

583

0.42

2.4

0.35

0.49

681

0.49

2.1

0.4

0.56

778

0.56

1.8

0.45

0.63

875

0.63

1.6

0.5

0.69

972

0.69

1.4

1.0

1.4

1944

1.39

0.7

1.3

1.8

2528

1.81

0.6


Maksimaalne märja kihi paksus on 1.2 mm üks kord pihustatuna.
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Pintsel, rull või kõrgsurvepihusti.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 500 µm

+20 ºC, RH 50%

Ülevärvitav, pärast

Sama värviga 4-6 h

Ülevärvitav, pärast

Pinnavärviga 16 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 72 ± 2 mahu-%
74 ± 2 kaalu-%
Erikaal 1.4 kg / l
Säilitamine 6 kuud kuivas ja jahedas kohas.
Tootekood 006 6760

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla +15 ºC ja suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvimise ja kuivamise ajal peab kinnistes ruumides olema tagatud korralik ventilatsioon ja õhu liikumine.
Eeltöö Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda vigastused kruntvärviga. NB! Jälgi kruntvärvi kuivamisaega, enne ülevärvimist. (ISO 12944-4)

NB! Heaks kiidetud tuletõkkevärvimine eeldab alati kruntvärvi kasutamist.
Kruntimine Fontecryl AP (40μm), Fontecoat EP 50 (60μm), Temaprime EUR (40 μm), Temacoat GPL-S Primer (60 μm) ja Temacoat Primer (60μm).
Viimistlemine Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 ja Temalac FD 50 u 50–60 μm.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Soovitatav kuiva värvikihi paksus on u 500 μm/kiht. Värvimisvoolikute diameeter peab olema vähemalt 10 mm, voolikute pikkus maksimaalselt 60 meetrit. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0.019"-0.025", soovitavalt pöörd-düüs. Düüsi rõhk 175–210 kg/cm2. Düüs vali vastavalt seadme võimsusele ja liitrikogusele ajaühikus. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsli ja rulliga värvimisel on märja kihi paksus tavaliselt 416 μm (kuiva kihi paksus 300 μm).

Enne kruntimist tuleb värvi kuiva kihi paksus määrata SFS ISO 19840 järgi ja koostada selle kohta dokument.
Kaitse Töökojas värvitud detailid tuleb transpordiks ja ladustamiseks kaitsta kilega ja pakendada nii, et vältida muljumist. Külmal aastaajal tuleb värvitud detaile kuivata 48 tundi toatemperatuuril enne välistingimustesse viimist. Vigastused tuleb parandada kohe värvimise käigus.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 17 g/l värvi kohta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartFontefire ST 60
 
-


Tagasi