Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Fontecryl SC 50


Veepõhine kiiresti kuivav ühekomponentne akrüülvärv, mis sisaldab aktiivseid roostevastaseid pigmente. Värv on peamiselt mõeldud masinate ja seadmete värvimiseks.


Värv on vesialuselineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
5.0
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10.0
m2/l

Tugev poolläikiv värvipind

Fontecryl SC 50 moodustab tugeva ja roostele vastupidava pinna. Lai värvitooni valik on suureks eeliseks masinatööstuses ja seadmete tootmises.

Võib pinnale kanda paksu kihina

Sobib väga hästi ühekihivärviks metallkonstruktsioonidele. Märja värvikihi paksus võib olla kuni 200 µm.


Fontecryl SC 50 värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
15.03.2013

Fontecryl SC 50 - veepõhine kiirestikuivav ühekomponentne akrüülvärv

 
Fontecryl_SC50
TÜÜP Veepõhine kiiresti kuivav ühekomponentne akrüülvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS

Sobib metallitööstuse toote- ja liinivärvimisse. Sobib väga hästi ühekihivärviks metallkonstruktsioonidele nii sise- kui välistingimustes. Ei sobi niisketesse ja uputustingimustesse. Kuivamist on võimalik kiirendada temperatuuri tõstmisega

Kasutusobjektid Tüüpilised kasutuskohad on nt. teraskonstruktsioonid, masinad ja seadmed.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid TEMASPEED FONTE toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

100 µm

10.0 m2/l

80 µm

200 µm

5.0 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurve- või lisaõhuga pihustamine.
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 80 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Tolmukuiv, pärast

1½ tundi

30 min

5 min

Puudutuskuiv, pärast

3 tundi

1 ½ tundi

15 min

Ülevärvitav

Puuduvad piirangud


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 40 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
50 ± 2 kaalu-%
Erikaal 1.2 ± 0.1 kg/l .
Tootekood 624 -sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle + 15 ºC ja õhu suhteline niiskus olema vahemikus 20 - 70 %. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda vigastused kruntvärviga. NB! Jälgi kruntvärvi kuivamisaega, enne ülevärvimist. (ISO 12944-4)
Kruntimine Fontecryl 10, Fontecryl AP.
Viimistlemine Fontecryl SC 50.
Värvimine Lisaõhuga või kõrgsuvepihustamine. Värvimismeetodist sõltuvalt võib värvi vedeldada
0 - 10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0.011" - 0.015" ja rõhk 120 - 160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Töövahendite puhastamine Vesi või Fonteclean 1921. Puhasta töövahendid koheselt peale kasutamist enne kui värv kuivab.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 40 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 35 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartFontecryl SC 50 - veepõhine kiirestikuivav ühekomponentne akrüülvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!