Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Duasolid 50


Kahekomponentne oksüraanestervärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente. Sobib pinnatöömasinate, transporditehnika, tõstukite, põllutöömasinate jmt värvimiseks.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
6.5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10.8
m2/l

Kõrge kuivainesisaldusega ühekihivärv

Sobib ühekihivärviks või pinnavärviks teraspindadele, mis peavad vastu pidama hõõrdumisele ja kemikaalidele rasketes ilmastikutingimustes. Ühekordse katmisega on võimalik saavutada kuni 100 μm kihipaksus.

Hea vastupidavus korrosioonile

Duasolid 50 värv moodustab vastupidava pinna, mis hea korrosioonikindlusega, tänu roostevastastele pigmentidele.


Duasolid 50 värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
25.01.2018

Duasolid 50 - kahekomponentne oksüraanestervärv

 
Duasolid 50
TÜÜP Kahekomponentne oksüraanestervärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS Sobib ühekihivärviks või oksüraansüsteemide pinnavärviks teraspindadele rasketes ilmastikutingimustes.
Kasutusobjektid Sobib näiteks transporditehnika, tõstukite, põllutöömasinate, elektriseadmete, metallist sisustuselementide, pumpade ning muude teraskonstruktsioonide värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Sobilik värv kasutamiseks siis, kui toode ei tohi sisaldada isotsüanaati.
Väga hea vastupidavus.
Keskkonna- ja kasutajasõbralik alternatiiv epoksüüd- ja polüuretaanvärvidele.
Suur kuivainesisaldus.
Ühekordse katmisega on võimalik saavutada kuni 100 μm kihipaksus.
Peab vastu +80 °C kestvat kuumust ja lühiajaliselt +120 °C kuiva kuumust.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED toonimine. Läige sõltub kasutatud kõvendist, vt värvimisjuhendit.
Kulu

Soovituslikud kihipaksused keskmiselt

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

60 µm

95 µm

10.8 m2/l

100 µm

160 µm

6.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1112
Segamissuhe Värv 2 mahuosa Duasolid 50
Kõvendi 1 mahuosa 008 7675, teised kõvendid: vaata värvimisjuhendit
Töövahendid Kõrgsurve-, õhk- ja elektrostaatiline pihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 8 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 80 µm

+ 23 ºC

Tolmukuiv, pärast

30-60 min

Puutekuiv, pärast

4-6 h

Käsitlemiskuiv, pärast

8-12 h

Ülevärvitav teiste Duasolid 50 värvidega, pärast

mõni minut

Täielikult kuivanud temperatuuril 80 ºC 45 min pärast.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u. 65±2 mahu-%
Erikaal u. 1.5 kg / l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvimise ja kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon ja õhu liikumine.
Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4) Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine Duasolid Primer ja Duasolid 50.
Viimistlemine Duasolid 50.
Värvimine Kõrgsurve-, õhk- ja elektrostaatiline pihustamine. Kõrgsurvepihustamisel võib värvi vedeldada 0-15%, viskoossuseni 30-60 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,017", pumba survekordaja 30:1 ja rõhk 120-200 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda toodet 10-15% viskoossuseni 20-40 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,6-1,8 mm ja rõhk 2-4 bar`i.

Elektrostaatilisel pihustamisel vedelda toodet 10-15% viskoossuseni 20-40 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,013" ja rõhk 120-140 bar`i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Duasolid 50 omadused ja läige sõltuvad kasutatavast kõvendist:

Kõvendi 008 7675 läige u. > 70 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7665 läige u. 60 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7667 läige u. 10 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7672 läige u. 40 segamissuhe 2:1

Väldi kuumpihustamist!
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt läbi enne kasutamist. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048 või vedeldi 1112.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 320g/l värvisegu kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 399 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDuasolid 50
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDuasolid 50
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDuasolid 50
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!