Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast Primer 

Kahekomponentne katalüütkrunt sisepindadele. 

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l

Suurepärased täiteomadused

Diccoplast Primer on traditsiooniline kahekomponentne happekõvenev värv. Värvi kuivainesisaldus on kõrge ja sellel on suurepärane täite- ja kattevõime.

Lihtne lihvida

Diccoplast Primer kuivab kiiresti ja seda on kerge lihvida. Tegemist on baastootega, mis sobib erinevatele pindadele. Krunti võib kasutada ka veepõhiste toodete all.


Krunti Diccoplast Primer kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
04.09.2013

Diccoplast Primer - kahekomponentne katalüütkruntvärv

 
Diccoplast_Primer
TÜÜP Kahekomponentne katalüütkruntvärv.
SOBIVUS Puit- ja puitkiudpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jmt puit- ja puuitkiudpindadele.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge TVT 0201ja must TVT 0202.
Läikeaste Matt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1-standardile ning formaldehüüdisisaldus on alla 0,124 mg/m³ õhus
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40-50 µm 

100-120 g/m2

11-14 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 694-sari
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamineja õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m²

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20-30 min

8-15 min

Lihvimiskuiv, pärast

1-2 h

30-40 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 53 mahu-%
71 massi-%
Erikaal 1,4 kg/l.
Tootekood 694-sari (värv), 006 2098 (kõvendi).

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Vajadusel lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Soovitatavad pinnavärvid: Diccoplast 30, Diccoplast 80 ja Dicoplast 30 Tix.
Pinnatöötlus Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 25-60s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-60s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 25-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega värvi korralikult enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098 ja sega veel kord hoolikalt. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1027 või 1033.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027 või 1033.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 400 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 480 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartDiccoplast Primer
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDiccoplast Primer
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDiccoplast Primer
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!