Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast Plus TIX

Kahekomponentne katalüütkrunt sisepindadele.


Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l

Tiksotroopne värv suurepäraste täiteomadustega

Värvi Diccoplast Plus TIX kasutatakse vertikaalpaigalduse korral. Tegemist on tiksotroopse krundiga, millel pole kalduvust voolata või tilkuda, kui seda kasutatakse vertikaalpindadel. Krundil on suurepärased täiteomadused.  

Aromaatsete lahustite vaba

Diccoplast Plus TIX ei sisalda aromaatseid lahusteid ja seda on lihtne lihvida.


Krunti Diccoplast Plus TIX kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
15.08.2012

Diccoplast Plus Tix - kahekomponentne katalüütkruntvärv

 
Diccoplast Plus Tix
TÜÜP Kahekomponentne katalüütkruntvärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav, hästi täitev, tiksotroopne värv sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jm puitpindadele

TEHNILINE INFO
Omadused Tiksotroopne. Ei sisalda aromaatseid lisandeid.
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1-standardile ning formaldehüüdisisaldus on alla 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40-50 µm

100-120 g/m2

11-14 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 007 5334
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurve- ja õhkpihustamine.

Kõrgsurvepihustamisel
vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-180 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-50 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i. 
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20-30 min

8-15 min

Lihvimiskuiv, pärast

1–2 h

30-40 min


Virnastamistemperatuur alla +35 ºC.

 

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 57±2 mahu-%
73±2 massi-%
Erikaal 1.4 kg / litre
Tootekood 007 5334

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Peale kruntimist lihvi pinnad lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Kruntimine Diccoplast 30, Diccoplast 80, Diccoplast 30 Tix ja Dicco Flex.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098 ja sega uuesti korralikult läbi. Vedelda värvi vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1027 või 1033.

Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasutada plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027 või 1033.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 390 g/l värvi segu kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 490 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDiccoplast Plus Tix
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDiccoplast Plus Tix
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDiccoplast Plus Tix
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!