Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast Elastic Primer

Kahekomponentne katalüütkrunt nii välis- kui sisepindadele.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l

Moodustab elastse värvikile

Diccoplast Elastic Primer on kahekomponentne happekõvenev värv, mis moodustab elastse värvikile ja seetõttu on sobilik ka välispindadel kasutamiseks.

Hea niiskuskindlus 

Diccoplast Elastic Primer on kiiresti kuivav värv väga heade täite- ja lihvimisomadustega. Sellel on ka hea niiskuskindlus.


Krunti Diccoplast Elastic Primer kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
05.02.2013

Diccoplast Elastic Primer - kahekomponentne katalüütkruntvärv

 
Diccoplast Elastic Primer
TÜÜP Kahekomponentne katalüütkruntvärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav värv sise- ja välistingimustesse. Hästi täitev ja heade lihvimisomadustega. Moodustab elastse värvipinna.
Kasutusobjektid Sobib välisustele, mööblile ja MDF-plaatidele.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge TVT 0201.
Läikeaste Matt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1-standardile ning formaldehüüdisisaldus on alla 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40-50 µm

100-120 g/m2

11-14 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 691-sari
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamineja õhkpihustamine.

Tööjuhend (+23 °C)
Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-180 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-50 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i. 
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20-30 min

8-15 min

Lihvimiskuiv, pärast

1-2 h

30-40 min


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 57±2 mahu-%
73±2 massi-%
Erikaal 1,4 kg/l.
Tootekood 691-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja kruntvärvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Soovitatavad pinnavärvid: Diccoplast 30, Diccoplast 80, Dicoplast 30 Tix ja Dicco Flex 30.
Koostisosade segamine Sega värvi korralikult enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098 ja sega veel kord hoolikalt. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1027 või 1033.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027 või 1033.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 370 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 30 mahu-%) on 460 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartDiccoplast Elastic Primer
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDiccoplast Elastic Primer
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDiccoplast Elastic Primer
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!