Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast 30 TIX

Kahekomponentne tiksotroopne katalüütvärv sisepindadele.


Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Tiksotroopne värv suurepäraste katteomadustega

Värvi Diccoplast 30 TIX kasutatakse vertikaalpaigalduse korral. Tegemist on tiksotroopse värviga, millel pole kalduvust voolata või tilkuda, kui seda kasutatakse vertikaalpindadel.

Kiiresti kuivav pinnavärv

Diccoplast 30 TIX on kiiresti kuivav värv erinevatele pindadele. Värvi kuivainesisaldus on kõrge, samuti on värvil suurepärane täite- ja kattevõime. Värv on toonitav ja värvitoonide valik on lai.


Värvi Diccoplast 30 TIX kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
20.12.2012

Diccoplast 30 Tix - kahekomponentne katalüütvärv

 
Diccoplast_30_TIX
TÜÜP Kahekomponentne katalüütvärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav, vastupidav ja täitev värv sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jmt puit- ja puuitkiudpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode on tiksotroopne.
Toonid RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA- ja SYMPHONY-värvikaardi toonid.
Värvikaardid TEMASPEED PREMIUM toonimissüsteem.
Läikeaste Poolmatt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1-standardile ning formaldehüüdisisaldus on alla 0,124 mg/m³ õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40-50 µm

100-120 g/m2

11-13 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 655-sari
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamineja õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m²

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20-30 min

10-20 min

Virnastamiskuiv, pärast

4-6 h

40-60 min

Pakendamiskuiv, pärast

1 öp

2-3 h


Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

 

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 52 mahu-%
68 massi-%
Erikaal 1.3 kg/l.
Tootekood 655-sari (värv), 006 2098 (kõvendi).

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 25-25s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Diccoplast Primer ja Diccoplast Plus Tix.
Koostisosade segamine Sega värvi korralikult enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098 ja sega veel kord hoolikalt. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1027 või 1033.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027 või 1033.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 400 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 480 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartDiccoplast 30 Tix
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDiccoplast 30 Tix
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDiccoplast 30 Tix
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!