Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Diccoplast 30

Kahekomponentne katalüüt-pinnavärv sisepindadele.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Kiiresti kuivav värv eriti heade katteomadustega

Diccoplast 30 on traditsiooniline värv, mis sobib erinevatele aluspindadele. Värvi kuivainesisaldus on kõrge ja sellel on väga head täite- ja katteomadused. Värviga viimistletud pind jääb külluslik ning väga kvaliteetne. Värvil on ka lai toonide valik.

MED-tunnustusega värv

Värvil Diccoplast 30 on MED (Marine Equipment Directive - Laevaseadmete direktiivi) sertifikaat number VTT-C-11165-15-14. Värvi võib kasutada laevadel, kuna sellel on vähese tulelevikuga pinnakattematerjali omadused ja see ei tekita põlemisel suures koguses suitsu ega mürgiseid saadusi.Värvi Diccoplast 30 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
22.12.2016

Diccoplast 30 - katalüütvärv

 
Diccoplast 30
MED
TÜÜP Kahekomponentne katalüütvärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav, täitev ja hästi vastupidav värv sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele jmt puit- ja puitkiudpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Tootel on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaat nr. VTT-C-11164-15-14, seega võib seda kasutada puidust pindade värvimisel laevades sisetingimustes.
Toonid Eritoonid valge 201 ja must 202.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardi toonid. TEMASPEED PREMIUM toonimine.
Läikeaste Poolmatt
Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E1 normi. Toodet on testitud vastavalt standardile EN 717-1 ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m3 õhus.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

45-55 µm 

100-120 g/m2

11-13 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 754-sari
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-50s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

20–30 min

10–20 min

Virnastamiskuiv, pärast

4–6 h

40–60 min

Pakkimiskuiv, pärast

1 öp

1–2 h

 

Virnastamistemperatuur alla +35 ºC.

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 60±2 mahu-%
74±2 massi-%
Erikaal 1.3 kg/l
Tootekood Värv 754-sari, kõvendi 006 2098
MED Tunnistus VTT C 11164 15 14 Diccoplast 30

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 18%. Nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Tagada korralik ventilatsioon parima tulemuse saavutamiseks. Võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Eemalda mustus ja tolm.

Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Enne järgmist värvi pinnale kandmist lihvi pind lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm.
Kruntimine Krundi kruntvärviga Diccoplast Primer või katalüütvärviga Diccoplast Plus Tix.
Koostisosade segamine Esmalt sega värvi ja kõvendit eraldi. Sega värvi ja kõvendit hoolikalt õiges segamissuhtes enne kasutamist. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Ebapiisav segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kuivamist ja pinnaomaduste halvenemist.

Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasutada plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027 või 1033.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 380 g/l värvi segu kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 450 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDiccoplast 30
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDiccoplast 30
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDiccoplast 30
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!