Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Diccodur Primer

Kahekomponentne polüuretaankrunt välis- ja sisepindadele.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Head oksakohti isoleerivad omadused

Diccodur Primer on kiiresti kuivav polüuretaankrunt. Värvi on lihtne lihvida ja sellel on head oksakohtadest vaigu läbiimbumist takistavad omadused, mis vähendavad ka puidu kolletumist.

Universaalne krunt nii välis- kui sisepindadele

Diccodur Primer on elastne värv ja seda saab kasutada puidust sisepindadel, nagu uksed, toolid, mööbel jne ja välispindadel nagu uksed, aknad ja teised puidust ning puitkiudplaatidest pinnad.


Krunti Diccodur Primer kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
31.05.2016

Diccodur Primer - polüuretaankruntvärv

 
Diccodur Primer
TÜÜP Kahekomponentne polüuretaankruntvärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav, heade lihvimisomadustega ja elastne kruntvärv sise- ja välistingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib puitakendele, välisustele jm kvaliteetsetele puit- ning puitkiudplaatpindadele välistingimustesse. Sobib ka mööblile, ustele jmt puit- ja puitkiudplaat pindadele sisetingimustesse. Sobib ka mööblile, ustele, toolidele ja puitkiudplaatpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge. TCL-alusvärvi toonid. RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova ja Symphony värvikaardi toonid.
Värvikaardid Temaspeed Premium toonimine.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

35-40 µm 

110-130 g/m2

11-13 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1062 ja 1048
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 007 1580 (valge) või 689 7223 (TCL-alusvärv)
Kõvendi 20 mahuosa 007 1255
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine või valumasin.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-25s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Valumasinaga värvides vedelda värvi 5-10% viskoossuseni 40-60s (DIN4). Väldi liiga kõrget pumbarõhku ja voolamise kiirust.
Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi.
Kuivamisaeg

110-130 g/m²

+20ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

1-2 h

0.5-1 h

Lihvimiskuiv, pärast

3-6 h

1-3 h


Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 44±2 mahu-%
64±2 massi-%
Erikaal 1,4 kg/l (valge), 1,3 kg/l (TCL-alusvärv).
Tootekood Värv 007 1580 (valge) või 689 7223 (TCL-alusvärv), kõvendi 007 1255.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja kruntvärvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Tagada korralik ventilatsioon, et saavutada parim tulemus. Värvi võib kuid ei pea kuivatama ahjus.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Sobivad pinnavärvid on Dicco Flex (välistingimustes), Novipur 30 ja 100 (sisetingimustes).
Koostisosade segamine Sega esmalt värv ja kõvendi eraldi hoolikalt läbi. Sega värv ja kõvendi kokku õiges segamissuhtes. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vähene segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast kuivamist ja nõrgestada pinnakatte omadusi.

Lase värvimissegul seista 15 min - ½ tundi ning kontrolli viskoossust.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1062 või 1048.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 500 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 550 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartDiccodur Primer
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDiccodur Primer
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDiccodur Primer
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!