Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Dicco Flex 30

Kahekomponentne katalüütpinnavärv välispindadele.


Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
11
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Tiksotroopne värv heade katteomadustega

Dicco Flex 30 on kiiresti kuivav elastne värv välispindadele. Tegemist on tiksotroopse värviga, millel pole kalduvust voolata või tilkuda, kui seda kasutatakse vertikaalpindadel.

Kõrge kulumiskindlus

Traditsiooniline happekõvenev värv Dicco Flex 30 on väga kulumiskindel ja mõeldud kasutamiseks näiteks puidust aknaraamidel ja ustel.Värvi Dicco Flex 30 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
31.05.2016

Dicco Flex 30 - kahekomponentne katalüütpinnavärv

 
Dicco Flex 30
TÜÜP Kahekomponentne katalüütpinnavärv.
SOBIVUS Kiiresti kuivav ja elastne värv välistingimustes kasutamiseks. Hästi kattev tiksotroopne värv.
Kasutusobjektid Sobib puidust aknaraamidele ja välisustele.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED PREMIUM toonimissüsteem.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40-50 µm g/m2

100-120 g/m2

11-13 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027, 1033 ja 1035
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 752-sari
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098 või 006 2093
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurve- ja õhkpihustamine.

Värvimisjuhend (+23 ºC)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20% viskoossuseni 25-50 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20% viskoossuseni 25-50 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20% viskoossuseni 20-25s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

40-60 min

20-30 min

Virnastamiskuiv, pärast

24 h

3-4 h

Pakkimiskuiv, pärast

2-3 öp

6-8 h


Virnastamistemperatuur alla +35 ºC.

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 55±2 mahu-%
69±2 massi-%
Erikaal 1.3 kg/l
Tootekood Värv 752-sari, kõvendi 006 2098 või 006 2093

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Värvi võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Kotrolli, et pinnal ei oleks hallitust ega sinet.

Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Lihvi pind peale kruntimist lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Kruntimine Sobivad kruntvärvid on Diccoplast Elastic Primer ja Diccodur Primer.
Koostisosade segamine Sega esmalt värv ja kõvendi eraldi hoolikalt läbi. Sega värv ja kõvendi kokku õiges segamissuhtes. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vähene segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast kuivamist ja nõrgestada pinnakatte omadusi.

Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasuta plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.

Lase värvimissegul seista 15 min - ½ tundi ning kontrolli viskoossust.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027, 1033 või 1035.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 390 g/l värvi segu kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 480 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDicco Flex 30
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDicco Flex 30
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDicco Flex 30
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!