Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Dicco Color

Lahustipõhine peits sisepindadele, mis sisaldab lahustuvat, valguskindlat värvainet.

Värv on lahustipõhineTöövahend rullTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
14
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
16
m2/l

TE79-C2-H (>15 years)-Sa2½-steel-EP

1. kiht: Temacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv

DFT of the 1. coat (µm): 100

2. kiht: Temacoat GPL - kahekomponentne amiinaduktkõvendiga epoksüüdpinnavärv

DFT of the 2. coat (µm): 60

Kuiva värvikihi paksus (µm): 160

Toote tüüp: Solvent-borne

Standardid: ISO 12944-5 / A2.07

Standards class: ISO 12944-5

Hooldus: n

Segments: Steel structures, Storage tanks and reservoirs (exterior) ja Energy and telecommunication infrastructure

Kirjeldus: Epoxy system with glossy, chemical resistant topcoat and high-solids primer. 


Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
26.04.2013

Dicco Color - lahustipõhine peits

 
Dicco_Color
TÜÜP Lahustipõhine peits.
SOBIVUS Värviline peitsilahus puitpindadele sisetingimustes.  Võib kasutada ka pahtelduskohtade värvimiseks.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele, puit- ja puitkiudpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Sisaldab valguskindlaid värvaineid.
Värvikaardid DICCO COLOR värvikaart. Erinevad värvitoonid tellimisel. DICCO COLOR toonimissüsteem.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

5 µm

40-60 g/m2

14-16 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1027, 1033, 1034 ja 1035
Töövahendid Õhkpihustamine, valtsimine ja sissekastmine e. uputus.
Kuivamisaeg

80–100 g/m2

+23ºC

+50ºC

+70ºC

IRM

Lakkimiskuiv, pärast

20min

5min

2–3 min

15–30 s


Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 1-8 mahu-%, sõltuvalt värvitoonist
1-10 massi-%, sõltuvalt värvitoonist
Erikaal 0.90 kg/l sõltuvalt värvitoonist.
Tootekood 294-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Peitsitav pind peab olema kuiv ja puhas. Peitsimise ja peitsi kuivamise ajal peab õhu temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne peitsimist.
Töötlemine Õhkpihustamisel toodet ei vedeldata. Soovitatav düüsi suurus on 1.0–1.4 mm ja rõhk 1-3 bar-i.

Valtsimise puhul toodet ei vedeldata.

Sissekastmise puhul toodet ei vedeldata.

Erinevate peitsimismeetodite puhul ei pruugi peitsitoon on ühesugune. Enne suurte pindade töötlemist tuleks teha proovipeitsimine. Samuti mõjutavad erinevad pinnalakid peitsitooni.
Pinnatöötlus Soovitatavad pinnalakid: Merit ja Akvi lakid.
Koostisosade segamine Sega peitsi korralikult enne kasutamist. Vajadusel võib Dicco Colori peitsi vedeldada vedeldiga 1027, 1033, 1034 ja 1035. Dicco Color peitsi võib segada Merit lakkidega.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1027, 1033, 1034 või 1035.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk peitsis on 800 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis peitsis (vedeldatud 10 mahu-%) on 800 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartDicco Color
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDicco Color
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!