Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Dicco Astral 35

Kahekomponente poolläikiv katalüütvärv sisepindadele.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Hea kattevõime

Dicco Astral 35 on kahekomponentne kiiresti kuivav värv heade katvusomadustega. Värv tasandub siledaks pinnaks ja sellel on lisaks ka suurepärane täitevõime.

Tuhanded värvitoonid

Dicco Astral 35 on toonitav värv, millel on lai värvitoonide valik. Hea kriimustuskindlus ja vastupidavus kemikaalidele on selle värvi lisaeelised.


TOOTEKIRJELDUS
04.11.2015

Dicco Astral 35 - kahekomponentne katalüütvärv

 
Dicco Astral 35
TÜÜP Kahekomponentne katalüütvärv.
SOBIVUS Sobib mööblile, ustele jmt puitpindadele sisetingimustes. Sobib kasutamiseks kiiretel värvimisliinidel.


Kasutusobjektid Mööbel, uksed jmt puit- ja puitkiudpinnad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav, täitev ja hästi vastupidav värv sisetingimustesse. Ei sisalda aromaatseid lahusteid. Toode täidab E1-klassifikatsiooni normi. Toode on testitud EN 717-1 standardi järgi ning formaldehüüdi emissioon on alla 0,124 mg/m3 õhus.
Toonid Lai valik värvitoone.
Värvikaardid Temaspeed Premium-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

50-60 µm 

100-120 g/m2

10-12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1035 ja 1058
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 629-sari
Kõvendi 14 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine ja valumasin.

Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

10–20 min

5–10 min

Virnastamiskuiv, pärast

3–4 h

30–40 min

Pakkimiskuiv, pärast

10-12 h

50–70 min

 

Virnastamistemperatuur alla +35 ºC.

Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u 58 mahu-%
u 69 massi-%
Erikaal 1.2±0.2 kg/l
Tootekood Värv 629-sari, kõvendi 006 2098

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Lihvi pind peale kruntimist lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Kruntimine Diccoplast Primer või Dicco Surf.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu% viskoossuseni 20-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 5-10 mahu-% viskoossuseni 40-60s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Valumasinaga värvimisel vedelda värvi 5-10 mahu-% viskoossuseni 40-60s (DIN 4). Väldi liiga kõrget pumbarõhku ja liiga kiiret voolamise kiirust.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Lisa 14 mahu-% kõvendit 006 2098. Vedelda värvi vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1035 või 1058. Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasutada plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1035 või 1058.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 370 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 463 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDicco Astral 35
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDicco Astral 35
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDicco Astral 35
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!