Ehitustoodete kohustuslik CE-vastavusmärgis


CE-vastavusmärgis on kohustuslik kõigile ehitustoodetele, mille kohta on pärast Euroopa Komisjoni kehtestatud registreerimiskuupäeva vastu võetud harmoneeritud tootestandard. CE-vastavusmärgis sisaldab toote CE-märgist ja sellega seotud toimivusdeklaratsiooni.

CE-vastavusmärgis kehtib alljärgnevate Tikkurila turustatavate ja müüdavate tootesarjade kohta: sisekrohvid, kipsplaatide vuukimise materjalid, dekoratiivsed klaaskiud-seinakatted, väliskrohvid, betoonkonstruktsioonide kaitseks ja remondiks ettenähtud tooted ja süsteemid, krohvimört ja põrandate tasandussegud.

Tikkurila toodete kohta kehtivad CE-vastavusmärgised on toodud meie veebilehel ja toimivusdeklaratsioonid avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks kas trükitud või digitaalse versioonina.

CE-vastavusmärgis võimaldab toodete vaba liikumist Euroopa turul. Kui tootja kinnitab tootele CE-vastavusmärgise, siis kinnitab ta, et toode vastab kõigile EL-i õigusnormidele, mis käsitlevad tervishoidu, ohutust ning keskkonna- ja tarbijakaitset.


CE-märgisega tööstuslike toodete valik

Tootekirjeldus
Kemikaali ohutuskaart
Fontedur_FL_Matt Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Temadur_90 Temadur 90 - kahekomponentne läikiv polüuretaanvärv
Tootekirjeldus KTT
Temafloor_150 Temafloor 150 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Temafloor_PU Temafloor PU - elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart