TOOTEKIRJELDUS
05.03.2018

Akvilac FD-J 10 - akrülaatlakk

 
Akvilac FD J 10
M1
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk.
SOBIVUS

Väga kiiresti kuivav lakk sisetingimustesse.

Lakikiht on läbipaistev ja sobib hästi tumedate peitsitoonide peale.

Hea vastupidavus kemikaalidele.

Võib kasutada ka kruntlakina veepõhiste UV-lakkide all.

Kasutusobjektid Sobib puidutööstustele ja tisleritele, näiteks liistude, laudiste, uste jm puitpinda lakkimiseks. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele, kuivõrd tegemist on kuluefektiivse tootega.

TEHNILINE INFO
Toonid Akvi Tone - toonimine.
Värvikaardid Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele.
Läikeaste Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

16–23 µm

70–100 g/m²

10–15 m2/l

 

Laki kulu mõjutavad pinnale kandmise meetod ja tingimused, ka lakitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.

Kuivamisaeg

100 g/m² märg kiht

+23 ºC

+50 ºC

Tolmukuiv, pärast

20-25 min

5-10 min

Puutekuiv, pärast

25-30 min

5-10 min

Lihvimiskuiv, pärast

30-35 min

5-10 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

 

Kuivainesisaldus 23±2 mahu-%
26±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Tootekood 497 6909 (TCW-alusvärv)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakitava puidupinna niiskussisaldus peab olema alla 18%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ning suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Lakitud pinda võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Eemalda tolm, mustus ja lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvpaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvpaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm.
Kruntimine Soovitatavad kruntlakk on Akvilac FD-J 10.
Lakkimine Soovitatavad pinnalakid on Akvilac FD-J 10 ja Luminol Clear 25.
Pinnatöötlus Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 40-60 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0.009–0.013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 40-60 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4 – 1.8" ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 22 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes (vedeldatud 5%) on 21 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks. For industrial and professional use only.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvilac FD-J 10
 
-


Tagasi