Rotebro sild saab vastupidava korrosioonikaitse


Üks suurimatest Tikkurila värvimisprojektidest lähiminevikust on uued liiklussillad Rotebros, Stockholmis.

Rotebro sillad asuvad Stocholmis Sollentunas. See on Stocholmi linnaosa, mille kaudu viib tee Arlanda lennujaama, seega on see väga tiheda liiklusega piirkond, mida kasutab iga päev 95 000 mootorsõidukit ja 600 rongi. 

Rotebro sildade projekt on heaks näiteks koostöö kohta erinevate tuntud firmadel vahel. Sildade terassektsioonid on valmistanud Ruukki Yliveska tehases Soomes. Trafikverket vastutab kogu projekti õnnestumise eest ning tegi ka tellimuse terassektsioonidele, samuti tellis elementide installatsiooni projekti NCC Ehitus Sverige AB poolt, kes tegutses Ruukki alltöövõtjana.

Kogu Rotebro sildade värvimistöö eest vastutas Yliveskas FSP, kes on olnud Ruukki partneriks mitmeid aastaid. Tikkurila on üks peamistest värvitarnijatest ja pikaajaline usaldusväärne parnter ettevõttele Finnish Steel Painting (FSP Oy).

Sillale valitud värvimissüsteem on usaldusväärne, kuna seda on kasutatud edukalt mitmete sillaprojektide puhul. Tikkurila süsteemi kulumiskindlus  vastab C5-H korrosiivsuse kategooriale SILKO standardi järgi. Süsteem on järgmine:

Temazinc 99

Temacoat GPL-S Primer

Temadur 50

Kokku: 320µm


Teraskonstruktsioonide vastupidavus ning kaitsvad pinnakatted omavad olulist mõju lõpptulemusele. Esialgne hinnang ütleb, et neid sildu saab kasutada vähemalt 120 aastat, kui värvimise hooldusvälp on vähemalt kord 20 aasta jooksul.
FSP Finnish Steel Painting Oy on Euroopa tööstuslike pinnakatete juhtivettevõte. Tema tegevus hõlmab suurt valikut tööstuslikke pinnakattelahendusi ja inseneriteenuseid. Ettevõttes töötab rohkem kui 220 tööstusvaldkonna spetsialisti ja ettevõtte käive on 25 milljonit €.