Heureka Keskuse spektrisein on säravam kui kunagi varem


Heureka spektrisein kannab endas saladust, mida möödujatel on võimalik märgata vaid teatud nurga alt.

Heureka asub Tikkurilas Vantaas, peamise raudteeharu ja Keravanjoki jõe ristumiskohas ning on üks Soome populaarsemaid turismi- ja puhkeobjekte, mida külastab aastas umbes 280 000 inimest. 1989. aastal avatud teaduskeskuses saavad külastajad tutvust teha teaduse ja tehnoloogiaga.

2014. aasta lõpus kuulutas Heureka teaduskeskus välja laienemise plaani, mis pidi teoks saama 2017. aastaks.

– Spektrisein ei ole laiendusprojekti osa ja renoveerimine ei ole sellega otseselt seotud. See on hoone renoveerimisprogrammi osa, mis lähtub pikaajalisest plaanist ja iga-aastasest remondiplaanidest, ütleb Heureka tehnikajuht Ulla Kortelainen.

Spektri lainepikkustelt pärit värvused

Heureka raudteepoolset fassaadi katab teraskonstruktsioonidega klaassein, mis illustreerib nähtava valguse jagunemist erinevateks värvusteks. Konstruktsioonid jagavad 100 meetri pikkuse fassaadi 31-ks võrdseks sektsiooniks; spektri vastavad värvused põhinevad Tikkurila Oyj laboris tehtud analüüsidel, mille alusel loodi spetsiaalsed värvitoonid.

Teraspindu oli algselt värvitud lahustipõhise polüuretaanvärviga Readur (praegu: Temadur), kuid nüüd langes valik veepõhisele värvile Fontedur. Kuna veepõhiste toodete toonimisel kasutatakse erinevaid toonimis-pastasid ja värvainete dosaatoreid kui lahustipõhiste toodete puhul, arvutas Tikkurila teenindusosakond värvitoonidele uued valemid.

Tingimuste hindamisel ilmnesid defektid

Tikkurila tehnikajuht Juha Kilpinen kontrollis värvi seisukorda Heureka spektriseina teraskonstruktsioonidel 2011. aastal.

– Visuaalne ülevaatus näitas, et viimistluskiht oli mitmest kohast täielikult maha kulunud ja et osa värvist ei olnud enam korralikult kinni. Paljudel kohtadel, eelkõige erinevat tüüpi liitekohtades, olid teraskonstruktsioonid hakanud roostetama.       

Selle asemel, et parandada seina kohapeal, valiti konstruktsioonide soovituslike renoveerimisvariantide hulgast ülevärvimine värvimistöökojas kontrollitud tingimustel.

 Karkassi konstruktsioon on kokkumonteeritud poltühendustega ja koosneb profiil- ja torukomponentidest, mis tähendab, et seina demonteerimine värvimistöökojas pinna töötlemiseks võib olla kõige soodsam variant ja anda parima lõpptulemuse. Samal ajal saab ära parandada ka konstruktsiooni roostetanud osad. 

Demontaaž ja tagasimonteerimine

Heureka spektriseina renoveerimisel oli peatöövõtjaks NCC Rakennus Oy, Teräsnyrkki Steel Oy tegutses alltöövõtjana.

Teraskarkass demonteeriti täielikult ja osad veeti Teräsnyrkki töökotta Vantaasse Hakkilasse. Kuna vanade „vertikaalpostide“ remontimine oleks olnud suurte deformatsioonide tõttu raske, vahetati need täielikult välja. Samuti asendati uutega postidevahelised pingevardad. Uued vertikaalpostid valmistati umbes viiest postist koosnevate osadena samas järjekorras, milles toimus uuesti kokkupanek. Teräsnyrkki vastutas ka klaassektsioonide demontaaži ja uuesti kokkupaneku eest. 

Teraskonstruktsioonide ülevärvimine

Vertikaalposte värviti läikiva Fontedur HB 80 polüuretaan-viimistlusvärviga mitmetes osades, kasutades 31 erinevat tooni. Kõik klaasi taga paiknevad tagumised torud värviti samal ajal poolläikiva halli Temaduriga.

Pealekandmiseks kasutati märgvärvimise tehnoloogiat ja mingit eraldi kuivatusmeetodit ei kasutatud. Kuna Teräsnyrkki töökojal ei olnud piisavalt varasemat kogemust veepõhiste värvidega, uuriti enne pinnatöötluse tegemist kuivamiskiirust.


Kuivamisaja suhtes järgiti tootja juhiseid ning kontrolliti värvimistöökojas valitseva temperatuuriga vastavust sellele. Sellega välistati võimalike probleemide tekkimine.

Enne pinna töötlemist pesti ja puhastati teraselemente kuni ettevalmistustaseme Sa2½ saavutamiseni. Värvimisel kasutati allpool kirjeldatud süsteemi, mis annab kasutusklassi C3 (SFS-EN ISO 12944-2) puhul värvile 15-aastase kasutusaja.

Temazinc 99                              60 µm

Fontecoat EP 50 Beige              80 µm

Fontedur HB 80                          60 µm


Kokku                                         200 µm             

Tekst: Arja Schadewitz. Fotod: Aki Schadewitz.


Temazinc 99

Temazinc 99 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv

 

Sobib epoksüüd-, polüuretaan-, akrüül- ja kloorkautšuksüsteemide kruntvärviks teraspindadele halbade ilmastikukoormuse tingimustes. Võib kasutada välistingimustes ilma pinnavärvita.

Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6,9
Värvi katvus siledal pinnal
13,8