Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Akviwax

Veepõhine vaha sisepindadele.

Värv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l

Spetsiaalne toode saetud puitpaneelidele

Kiiresti kuivav vaha erinevatele sisepuitpindadele, eriti saetud puitpaneelidele.



Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
31.07.2018

Akviwax White - veepõhine puiduvaha

 
Akviwax
TÜÜP Veepõhine puiduvaha.
SOBIVUS


Kasutusobjektid -

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav puiduvaha erinevatele puidupindadele sisetingimustes.
Toonid AVATINT- ja AKVI TONE-toonimine.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

13-23 μm

70-120 g/ m²

8-14 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise viis ja –tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ning karedus.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Lisaõhuga kõrgsurvepihusti, õhkpihusti, pintsel ja rull.
Kuivamisaeg

100 g/m² märg

+50 ºC

Lihvimiskuiv, pärast

5-10 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u. 18 mahu-%, u. 30 massi-%
Erikaal 1,0 - 1,2 kg/l
Tootekood 379 0201 (valge).

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja vaha kuivamise ajal peab olema õhu, töödeldava pinna ja vaha temperatuur üle +15 ºC ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Toodet võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Eemalda töödeldavalt pinnalt tolm, lahtised osakesed jm mustus.
Vahatamine Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda toodet 0-5% viskoossuseni 40–60s (DIN4). Soovituslik düüsi suurus on 0.009"–0.013" ja rõhk 40–120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt töödeldavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda vaha 0-5% viskoossuseni 40-60s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Rulliga pinna kandmisel ei ole vaja vedeldada.
Ülevärvimine Akviwax White.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 54 g/l vaha kohta. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus vahas(vedeldatud 5%) on 54 g/l.
EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkviwax White
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!