Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Akvilac TIX 25

Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk sisetingimustesse.

Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l

M1-tunnustusega toode

on tiksotroopne veepõhine lakk, mida on lihtne peale kanda ka vertikaalsetele pindadele. Tootele on omistatud sisetingimustesse mõeldud ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassi sertifikaat, mis tähendab, et lakist lenduvate ühendite tase on väga madal.

Kiiresti kuivav lakk

Lakk kuivab väga kiiresti ja saab seetõttu ka kiirelt virnastada. Lakipinnal on väga hea kemikaalitaluvus. Lakikiht jääb väga selge ja läbipaistev ning seetõttu sobib lakk ka tumedate peitsitoonide peale.


Akvilac TIX 25 laki kasutuskohad:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
20.12.2017

Akvilac Tix 25 - akrülaatlakk

 
Akvilac_TIX_25
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk.
SOBIVUS Sobib mööbli, uste, toolide, paneelide jm puitpindadele. Kiiresti kuivav pinnalakk sisetöödeks. Lakikiht jääb väga selge ja tumedate peitsitoonide peale kandes jääb lõpptulemus sarnane nagu polüuretaanlakiga viimistledes.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele, paneelidele jm puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav lakk ja kergelt pealekantav ka vertikaalsetele pindadele. Suurepäraselt tasanduv väga heade niisutavate omadustega veepõhine lakk.
Toonid Temaspeed Akvi Tone-toonimine.
Värvikaardid Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

24-36 µm

80-120 g/m2

8-13 m2/l


Laki kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivatamine

100 g/m² märg kiht

+23 ºC

+50 ºC

Tolmukuiv, pärast

20-25 min

5-10 min

Puutekuiv, pärast

25-30 min

5-10 min

Lihvimiskuiv, pärast

30-40 min

10-15 min

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 30±2 mahu-%
32±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Tootekood 448 6909

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70 %.
Eeltöö Eemalda tolm, mustus ja lahtised osakesed. Puitpind lihvi lihvimispaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Pinnatöötlus Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-10 mahu-%. Soovitatav düüsi suurus on 0.011 – 0.015" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-10 mahu-%. Soovitatav düüsi suurus on 0.011 – 0.015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-10 mahu-%. Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.

Laki 1-2 korda.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda veega vajaliku viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 20 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes (vedeldatud 5%) on 19 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvilac Tix 25
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!