Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Akvilac FD 25

Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk sisetingimustesse.


Värv on vesialuselineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l

Väga kiiresti kuivav lakk

Akvilac FD 25 on keskkonnasõbralik lakk sisetingimustesse. Väga hea vastupidavus kemikaalidele.

Lakk kuivab väga kiiresti ja seetõttu sobib hästi kiiretele tootmisliinidele. 

Suurepäraste puitu märgavate omadustega

Lakk tungib sügavale puitu ja moodustab läbipaistva kihi. Seda saab kasutad isegi tumedate peitsitoonide peal.

Lakk on toonitav paljudes värvitoonides.


Akvilac FD 25 lakki kasutatakse peamiselt:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
20.12.2017

Akvilac FD 25 - akrülaatlakk

 
Akvilac_FD25
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk.
SOBIVUS Kiiresti kuivav pinnalakk sisetöödeks.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, ustele, paneelidele jm puitpindadele. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele.

TEHNILINE INFO
Omadused Kuivab väga kiiresti ka toatemperatuuril.
Toonid Toonitav Akvicolor AT värvikaardi järgi ja paljud värvitoonid küsimisel. Akvi Tone-toonimine.
Värvikaardid Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele. Heade täiteomadustega, moodustab ühtlase pinna. Saab kasutada ka tumedate peitsitoonide peal. Tänu väga heale keemilisele vastupidavusele sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetilone kulu

kuiv

märg

20-29 µm

70-100 g/m2

10-15 m2/l


Laki kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja konventsionaalne õhkpihustamine.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine (viskoossus DIN4) 45-65 sek, saab kui vedeldada toodet 0-5 mahu-%. Soovitatav düüs 0.009–0.013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk valida vastavalt objekti kujule.

Konventsionaalne õhkpihustamine (viskoossus DIN4) 45-60 sek, saab kui vedeldada toodet 0-5 mahu-%. Soovitatav düüs 1.4–1.8" ja rõhk 2-3 bar-i.
Kuivamisaeg

100 g/m² märg kiht

+23 ºC

+50 ºC

Tolmukuiv, pärast

20-25 min

5-10 m

Puutekuiv, pärast

25-30 min

5-10 min

Lihvimiskuiv, pärast

30-35 min

5-10 min

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 29±2 mahu-%
31±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Tootekood 477 6909

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidupinna niiskussisaldus peab olema alla 18%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 70%. Parima lõpptulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Lakk kuivab ka ilma ahjuta.
Eeltöö Eemalda tolm, mustus jm lahtised osakesed. Puitpind lihvida lihvpaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvida lihvpaberiga (karedusega 240-400). Eemaldada lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.
Kruntimine Soovitatavad kruntlakid: Akvilac 25 FD. Laki 1-2 korda.
Lakkimine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda veega vajaliku viskoossuseni.
Koostisosade segamine
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 20 g/l. LOÜ sisaldus 5 mahu-% vedeldatud kasutusvalmis tootes on 19 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).

Akvilac 70 TCW, 459 690
The Volatile Organic Compounds amount is 110 g/litre of lacquer. Maximum VOC content in ready to use lacquer (thinned 10 % by volume) is 140g/litre.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvilac FD 25
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!